Fukt kan medföra negativa konsekvenser för din krypgrund

Om en krypgrund skulle vara dåligt gjord eller ha en dålig placering så kan fukt lätt påverka den negativt. Det är så pass typiskt att man talar om att vartannat hus med krypgrund riskerar att råka ut för fuktskador och mögel. Fukt i krypgrunden kan också ge upphov till dålig lukt från till exempel kemikalier som finns i byggmaterialet.

Krypgrunder är byggda så att det uppstår en ficka mellan själva huset och marken. Vanligtvis använder man betong samt lättbetong för att bygga grunderna. Denna ficka kan antingen vara ventilerad alternativt oventilerad. Fördelen med krypgrund är att man kan upprätta den på berg utan att behöva spränga och att man lätt kan korrigera sättningar genom att höja eller sänka delar av krypgrunden, mer eller mindre genom att placera in en domkraft under huset.

På sensommaren och tidig höst, när medeltemperatur och luftfuktigheten är som maximal, är krypgrunden, likt en jordkällare, svalare än omgivningen. Det medför att luftfuktigheten kondenseras när den kommer in i krypgrunden, precis som när det blir dagg under nätterna!

Under vintrarna torkar utrymmet i krypgrunden ut och gör så att den kan stå pall mot ytterligare en sommarsäsong med fuktigare luft. Är vintern inte nog torr, eller som fallet är i Norrland, regnfattig men oerhört sträng, är sannolikheten markant för att husgrunden inte ska kunna torka ut ordentligt. Risken för mögel och annan påväxt ökar då påfallande. Således ska man i förebyggande syfte behandla alla krypgrunder med Tvärstopp, trots att man inte har eller har haft problem.

För att bli av med fuktproblem i sin krypgrund kan man gå tillväga på annorlunda vis. Det första man ska utföra är självfallet att sanera för att bli av med mögel samt dålig lukt. Därpå är dränering, uppvärmning och uttorkning av yttersta vikt. Ta bort all jord samt mull från grundens omgivning liksom byggmaterial då det funkar som fuktreservoar samt grogrund för mögel. Ersätt jorden med väldränerande material.

Att värma upp en krypgrund som är oisolerad är dock lite som att elda åt kråkorna, och är rentav en av orsakerna till varför äldre hus med krypgrund plötsligt numera får mögelproblem – det är helt enkelt för dyrt att värma upp en husgrund där värmen sipprar rakt ut. För den skull kan man isolera sin krypgrund. En del företag säljer specialisolering för krypgrunder. Det man vill åstadkomma, oavsett ifall man väljer en specialisolering alternativt en generell typ är att isoleringen bör fungera som kondensspärr och därför att minska ångtrycket under sommarhalvåret då luften är varmare.

En isolerad krypgrund är också praktisk eftersom den isolerar resten av huset och därmed kan sänka värmekostnaderna på vintern. Enbart isolering + en behandling med Tvärstopp kan räcka som förebyggande medel ifall man endast har haft lindriga besvär med mögel och fukt. Har man däremot större problem ska man nyttja isoleringen ihop med en verksam avfuktare i form av en automatiskt avfuktningsmaskin, som enbart startar när det behövs. Få reda på mer här

När man väljer avfuktningsmaskin är det betydelsefullt att välja korrekt. För krypgrunder bör man ha en maskin som kan avfukta kalla utrymmen. Det kan ske på olika vis, exempelvis genom avfuktning via block som går i faser, en fas som suger upp fukten samt en fas som genom värmetillförsel för ut fukten mot utomhusatmosfären. Det kan också genomföras med uppvärmning, så kallad termisk avfuktning. Man värmer upp en slinga för att tillämpa fysikens lagar om att varm luft kan bära mer fukt än kylig. På så sätt minskar luftfuktigheten i utrymmet.