Fukt och mögel kan bringa skador på huset

Mögelskador i hus är tätt förknippat med fukt. Fukt är nämligen den vanligaste orsaken till inte endast mögel utan skador i allmänhet i hus. Eftersom mögel oftast beror på fukt är det alltså viktigt att man åtgärdar själva grundproblemet med fukten.

Fukt och mögel har i stigande uträckning börjat drabba hus i Sverige och det är framför allt hus byggda på och efter sextiotalet som ligger i farozonen. Detta har sin grund i att flera hus är undermåligt byggda eller har blivit renoverade och att man då har tilläggsisolerat. Det är viktigt att tänka på när man ska renovera att man inte isolerar så bra så att ventilationen får stå tillbaka.

Ett hus som är dåligt ventilerat löper stor risk att drabbas av fukt samt mögelskador. Bristfällig ventilation är dock inte den enda anledningen till fukt och mögel. Klicka här för ytterligare information Det kan röra sig om läckande ledningar och rör, översvämningar i källare eller nederbörd. Det är en del sätt som i befintliga hus kan leda till fruktade mögelangrepp.

När man bygger hus eller renoverar så är det betydelsefullt att man inte lämnar byggnadsmaterial i till exempel grunden eller på ställen där de kan suga åt sig fukt och vara en grogrund för mögel och annan mikrobiell påväxt. Det är också viktigt att byggnadskonstruktioner som behöver vatten, så som betong och cement, får torka rejält innan man lägger på golvmattor.

Mögel är hälsovådligt och kan ge upphov till en rad skilda symptom så som utmattning, snuva, hosta, huvudvärk, hudirritationer och så vidare. Det kan dessutom ge allvarliga sjukdomar så som aspergillosis som kan vara livshotande för främst människor som har försvagat immunförsvar.

Mögel kan också orsaka fula märken på bland annat väggar, golv samt tak. Exempelvis vissa svartmögel ge svarta prickar på kakel samt kakelfogar. Dessa fläckar är mycket svåra att ta bort även om de inte alltid förstör själva materialet.

Om man har den minsta föraning om mögel så ska man klarlägga orsaken och spridningen. Mögel kan man ana om man är sjuk i förkylningar ofta, ifall man känner en dålig lukt i huset eller att det eventuellt finns mögel- och fuktfläckar i något utrymme. Vid en utförlig utredning kan man ta hjälp av mögeltekniker som använder mögelhund för att lokalisera upp var möglet finns.

Vid mindre angrepp på oorganiska ytor så som kakel i badrum kan man använda sig av en blandning av vatten och bikarbonat eller vinäger (fast inte bägge samtidigt) för att på ett miljövänligt vis kunna döda av mögelsvampen. Att använda klorin är onödigt med tanke på att effekten inte är gynnsammare än med ovan nämnd metod men miljöåverkan är betydligt större.

Vid kraftigare mögelangrepp kan man ta hjälp av avfuktare, luftrenare och/eller foggingmetod. Fogging innebär att man i en särskild apparat värmer upp mögelavdödande medel till kokpunkt varefter det förångas. Denna ånga kan tränga in i annars svåråtkomliga utrymmen och verka jämnt i ett rum. Nackdelen är att man inte kan vistas i rummet när foggingen sker, då medlen man använder även är farliga för människor.

Vid riktigt illa mögelangrepp, då man inte kan vara i byggnaden förrän det har blivit åtgärdat kan man ges statligt ekonomiskt stöd. I dessa fall bör man riva ut allt material med mögelskador och ersätta det för att totalt få bort inte enbart svampen utan också mögelsporerna. Allt nytt material skyddas med Fulstopp.