Fukt samt mögel i badrummet? – kontakta Anticimex

Anticimex är möjligtvis det största saneringsföretag i Sverige. Bolaget grundades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren expanderat till ett internationellt företag med tusentals anställda. Företagets affärsidé är väldigt intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en garanti om en skadedjursfri miljö. Det medför att man i praktiken givetvis kan ta mer betalt, men även att man arbetar med att motverka bekymmer hos kunden vilket för kunden är betydligt mer adekvat än exempelvis en enskild mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allting från dålig lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa besvär brukar man normalt lokalisera i badrum och övriga fukta utrymmen. Klicka här nu för mer data

Privatpersoner samt företag

Anticimex inriktar sig på att förse både privatpersoner samt företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in tjänsterna i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende samt energi. Skadedjur innefattar principiellt samtliga typer av insekter och småkryp som skadar hemmet eller dess närmiljö på ett eller annat sätt. Det definitivt vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus samt sommarhus. Anticimex jobbar oerhört metodiskt. För att kringgå att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som orsakar problemet för att sedan bruka gifter som är specialanpassade för just den typen av angrepp. Det är en service som man också förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är vanligtvis enormt besvärliga och framförallt dyra. Anticimex filosofi är att attackera problemet så fort som genomförbart efter att det kommit till. Fuktproblem leder vanligtvis till problem med mögel och måhända till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man väntar med att ordna problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en studie som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blivit dyra. Den genomsnittliga utgiften för att ordna en fuktskada brukar hamna på mellan 10000 och 15000 kronor ifall villaförsäkringen täcker utgiften. Om villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på åtskilliga hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att genomföra inspektion av hus och villor före köp eller försäljning därför att upptäcka eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Detta är mycket bekvämt för både köpare och säljare då Anticimex dessutom täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem för att fastslå ifall man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att hela 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från felaktig lufttillförsel till bristfällig isolering.

Åt företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men utöver dessa erbjuder man även tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de faktiskt uppfyller de normer samt lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex jobbar, för de här områdena, efter filosofin att man avser reducera kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika problem inom de två sistnämnda områdena.