Har du drabbats av mögel i husvagnen?

Den som inte önskar få semestern fördärvad får hoppas att husvagnen inte har angripits av mögel. Det är också en ganska normal företeelse. Husvagnar används i regel under en tämligen kort period varje år, resten av året står de magasinerade. Det är när husvagnen står orörd som risken för mögel och annan mikrobiell påväxt är stor. Därför bör alla husvagnar behandlas med Tvärstopp alternativt Fulstopp innan det blir påväxt.

Även ifall husvagnar är konstruerade för att befinna sig utomhus och stå emot vind och regn är det en bra idé att ha den inne när man inte använder den. Detta för att motverka eventuella fukt och mögel samt inte slita husvagnen i onödan.

Man kan enkelt säga att mögel behöver fyra komponenter för att växa till. Den ena är fukt, ju fuktigare, desto gynnsammare för möglet. En annan betydelsefull komponent är temperaturen vilken i regel ska vara mellan 0 och 40 grader, med den bästa tillväxttemperaturen på 20-25 grader celsius, nämligen strax ovan rumstemperatur.

Mögel behöver också näring vanligtvis i form av organiskt material, men kan också växa till på oorganiskt material så som kakel och betong om det är belagt med smuts. Den fjärde viktiga komponenten är tid. Ju gynnsammare levnadsförhållanden desto kortare tid ges möglet att växa sig omfattande och luddigt. Länk till ytterligare info

Mögel avger mögelgift (så kallade mykotoxiner), mögelsporer samt lättflyktiga organiska gaser (som kallas MVOC – microbial volatile organic compound). Mykotoxinerna kan vara hälsovådliga samt leda till nästäppa, astma, hudirritation, extrem trötthet, huvudvärk, hosta men också oerhört värre tillstånd vilka kan ha livshotande utgång (exempelvis aspergillosis).

Mögel kan föra med sig illa lukt. Det är de lättflyktiga gaserna – MVOC. Det är inte varje gång möglet luktar så kraftfullt att en mänsklig näsa kan känna den. Man ska även veta att människans luktorgan trubbas av i närheten av en lukt, och efter 10-15 sekunder har man upphört uppfatta lukten.

Ifall man har fått mögel i sin husvagn kan man använda sig av en luftrenare för att bli av med möglet. Det sätt tar inte bort mykotoxiner och mögelsporer, men det håller möglet och den dåliga lukten på avstånd. Det finns en uppsjö diverse luftrenare samt avfuktare, beroende på användningsområde.

Om husvagnen så illa mögelangripen så att inte luftrenare eller avfuktare hjälper är det tyvärr kanske dags att se sig om efter en annan semestermetod, med tanke på att det då är direkt farligt att uppehålla sig i husvagnen. Förhoppningsvis ska det inte hinna gå så långt.

För att inte drabbas av mögel i sin husvagn kan man, utöver att magasinera den på ett torrt och välventilerat ställe, även uträtta en del andra saker för att förebygga både dålig lukt och påväxt.

En bra sak är att ta ur alla löstagbara dynor samt andra textilier och lagra dem inomhus. På så sätt undviker man inte endast att fukt kan fästa i textilierna samt mögel tillväxa utan man förhindrar även att stora delar av interiören drabbas av instängd lukt, något som annars är vanligt, men ofarligt, i just husvagnar.

Det är även en god idé att rengöra husvagnen noga innan man ställer in den. Ifall man har husvagnen på en sådan plats att den ändå riskerar att bli fuktig inuti, kan man använda sig av en timer-inställd avfuktare. Det kan dessutom vara något att tänka på när man nyttjar husvagnen, med tanke på att det då ofta är flera människor som lever på en väldigt liten yta, vilket kan medföra illa lukt, fukt och i flera led också mögel.

Det är några tips för att ta hand om och på så sätt kringgå mögel i husvagn.