Hur blir man effektivt av med mossan?

Mossa, som mestadels är grön, saknar rötter men kan antingen ha en kort stam eller mindre rötter i form av blad som är förankrade i marken. Mossa får vatten av regn samt fukt i närbelägen miljö. Det finns cirka tjugotusen kända arter av mossa, varav ett tusental existerar i Sverige.

Mossa

Mossa trivs över lag där det finns fukt, och växten tar upp vatten med näringslösning via sporer i bladen. Flera arter, exempelvis vitmossa tål långvarig torka utan att cellerna som bygger upp mossan tar någon som helst skada. Å andra sidan tycker mossa inte om köld, som medför att växten fryser bort.

Mossa i gräsmattan är ett otyg, eftersom det är komplicerat att avverka. Det första man bör ta reda på när man har fått mossa i gräsmattan är varför den väljer att gro exakt där. Oftast beror det på att gräsmattan är långvarigt fuktig. En bra idé är att använda uppsamlare till gräsklipparen då kvarblivet gräs binder fukt mot marken och gör miljön gynnsammare för mossa. Mer info här

Mossa som växer i gräsmattan är inte farligt, men rätt otrevligt. Den kväver omkringliggande gräsväxt och gräsmattan blir tråkig. Det är dessutom en bra idé att se över gräsmattans dränering då det är en typisk anledning till mossväxt.

Mossa trivs bättre i sur och näringsfattig miljö än vad gräs gör, vilket för med sig att mossan är mer konkurrenskraftig än gräset i en sådan miljö. För att inte få mossa i sin trädgård man gödsla samt använda kalk.

Mossa växer också på gångvägsplattor av betong, och över hustak. Mossa på tegelpannor kan utgöra en fara för taket. Detta för att mossa gör så att taket blir fuktigt och när vintern sedan kommer kan pannorna frysa sönder. Således är det viktigt att inte låta mossa få förankring på taket.

Man kan bli av med mossa, på olika sätt. När det gäller mossa på takpannor är det mest vedertagna sättet att för hand undanröja mossan med hjälp av torrborste. Det är ett jobbigt och farligt vis att bli av med problemet, följaktligen är mossa på takpannor något som man bör motverka förebyggande.

En billig och bra fungerande metod är att fästa upp koppartråd över hustakets högsta punkter. När det regnar fäller koppartråden ut ämnen som åstadkommer så att mossan inte kan ges grepp och börja växa. Det är dock viktigt att tillägga att mossa som redan förekommer på taket inte kommer att försvinna om man endast sätter upp en koppartråd. Man måste alltså göra det i preventivt syfte för att det ska ha funktion.

När det handlar om mossa i gräsmatta kan man nyttja sig av diverse medel, exempelvis mossa GTI samt järnsulfat. Den billigare metoden, järnsulfat går att blanda med vatten för att ges samma resultat som mossa GTI. Järnsulfat kan man handla på Granngården och liknande affärer.

Oavsett ifall man använder det dyrare alternativet mossa GTI eller järnsulfat eller det bästa: Fulstopp, så är det viktigaste man bör fundera på att förebygga återkomsten av mossa. Gör man ingenting annat än använder något av preparaten så är risken överhängande att mossan kommer tillbaka redan nästa år.

För att undkomma mossa är det ultimata man kan göra att arbeta förebyggande, med god dränering och näringsrik jord med neutral pH.