Hur påverkar mögel allergi?

Mögel är en svamp som ger ifrån sig mykotoxiner och sporer vilket kan ge upphov åt mögelallergi. Ett hus som är mögelangripet behöver inte nödvändigtvis vara drabbat av illa stank för att de som bor i huset ska känna symptom.
Fulstopp
Man kan ifall man misstänker att man har mögel i huset ta hjälp av en mögelhund, särskilt tränade hundar som använder sitt enorma luktsinne för att finna mögel.

Mykotoxiner är ämnen som förekommer i skilda mögelsvampar och som tack vare sin ringa storlek kan penetrera massor material, gärna porösa sådana såsom betong. En mögelangripen källare kan alltså resultera i besvär för de boende fastän de inte vistas i källaren ofta då mykotoxinerna letar sig bort från källan.

Allergi innebär att kroppen har utvecklat ett skydd mot ett i sig ofarligt protein som finns i exempelvis pollen, hos pälsdjur alternativt i mögel. Reaktionen är hastig och av växlande utsträckning, allt från några utslag eller lite snuva till en anafylaktisk chock som tvingas behandlas akut för att inte få dödlig utgång. Allergier är vanligare i västvärlden och antas bero på att en del celler i immunförsvaret som normalt tar hand om bland annat parasitangrepp inte har tillräckligt att göra och då utvecklar överkänslighet mot andra ämnen istället.

Då mögelsporerna är luftburna kommer de framförallt i förbindelse med människor via luftvägarna – vi andas in dem. Således blir symptomen av luftvägskaraktär, nämligen hosta, snuva och andningssvårigheter. Även rinniga samt kliande ögon är förekomande.

Mögel trivs i fuktig och stilla miljö, till exempel i källare och badrum som inte används. Har man drabbats av mögel i sitt hus är det betydelsefullt att man tar bort källan om man kan, eller sanerar den noggrant med mögeldödande medel såsom Fulstopp eller Tvärstopp.

Mögelsporer och mykotoxiner försvinner dock inte fullständigt om man bara sanderar. Det lämpligaste är alltså att avlägsna de delar som är angripet och ersätta de med torrt nytt material.

Mögelsporer och mykotoxin försvinner efterhand, men ifall man drabbats av besvärlig allergi kan det vara bra att undvika området under en tid. Har man lindrigare besvär, till exempel rinniga ögon samt snuva är det oftast inga problem att flytta in tillbaka till huset relativt omedelbart efter sanering.

Mögelallergi behandlas som andra allergier, till exempel mot pollen. Först och främst ska man prova undvika att utsätta sig för det agens som orsakar allergin, i detta fall mögel. Det är inte alla gånger möjligt, naturligtvis, och då får man medicinera.

De vanligaste medicinerna mot allergi är antihistaminer som intas i tablettform och som verkar förebyggande inom tjugo minuter till en timme. Det förhindrar att så kallade mastceller frisätter histamin. Histaminet är det som gör att luftrören svullnar och att det kliar i ögon samt näsa. Man kan även använda sig av nässpray.

Mot rinniga ögon finns särskilda medel, så kallade lokala läkemedel, i ögondroppsform. Dessa finns receptfritt, precis som antihistaminer och de flesta nässprayer. Om man har besvär med astmasymptom bör man utredas för detta och ges tillpassad astmamedicin, oftast i inhalatorform. Dessa är receptbelagda.

Allergi mot mögel kan vara oerhört jobbigt, men om man känner till hur man ska sköta det kan problemen minskas och till och med försvinna.