Kan du se skillnad på mossor och lavar?

Det är på flera olika vis som mossor och lavar skiljer sig även om de är påfallande lika varandra. Bägge kan växa över sten och saknar rotsystem samt suger upp vatten från sina bladliknande utskott. Där tar även likheterna slut.

Mossa trivs på ställen med mycket fukt och helst skugga, så att fukten stannar kvar. Mossor är oftast gröna i färgen och tar upp vatten och näringsämnen med assistans av porer i sina bladliknande utskott med tanke på att de inte har adekvat rotsystem för denna uppgift. Istället kan vissa mossor använda rotliknande utskott som förbinder växten med underlaget.

Mossa växer i marker som är näringsfattiga, sura och blöta, t.e.x. dåligt skötta trädgårdar. Mossa är under normala omständigheter – med bra dränering, bra pH-värde och ordentligt gödslat – inte lika resistent som vanligt gräs, men då förhållandena ändras tar mossan över och brer ut sig.

Mossa kan i regel klara att bli uttorkade under längre perioder, och då det åter blir vått och fuktigt så kommer mossan att föröka samt sprida sig. Mossa trivs också att växa på material så som asfalt, betong, eternit, tegel och skiffer, vilket innebär att de kan börja växa på taket.

Det är angeläget att man håller efter sitt hustak så att mossa inte ska kom igång och växa på det eftersom det leder till att fukt hålls kvar på taket och i minimala materialsprickor. När vintern och kylan sedan kommer, kan det leda till att takpannorna spricker och man får fuktskador samt mögel på vinden och resten av huset. De vanligaste mossarterna är husmossa samt väggmossa.

Lavar å andra sidan, växer gärna på torra och soliga platser. De är en blandning av en svamp och en alg. Svampen har till uppgift att uppgå till stomme och beskydd åt algen samt att suga upp näring och vatten. Algen bildar i gengäld energi via fotosyntes från den upptagna näringen. Normalt är lavar grå till färgen, men många andra färger finns.

Lavar saknar stam, rotsystem och blad och tar upp vatten och näring ovanifrån och de är mycket känsliga för luftföroreningar. Lavar har inga problem att klara sig totalt i frånvaro av vatten utan sjunker ned i så kallad torrdvala där ingen tillväxt sker. De vanligaste arterna av lavar är islandslav och renlav. Islandslav har en lång tradition i diverse maträtter, bland annat sallader.

Lavar föredrar att växa på kala ytor, så som sten, trä, bark samt jord, men de kan även förekomma ihop med örter och mossor. Somliga lavar växer på trädstammar och ges då sin näring genom vatten som sipprar över växten. Det medför en långsam tillväxt för laven. Klicka Nu för mer detaljer

Andra lavar växer på stenar och utsöndrar då olika syror som långsamt löser upp stenen och utsöndrar diverse mineralämnen som laven kan suga upp. Artindelning när det handlar om lavar är emellanåt invecklad, med tanke på att det i själva verket rör sig om två arter – en svamp och en alg, men växtsättet samt utseendet ger laven sitt namn och det är främst svampen som avgör på vilket vis laven växer och hur den ser ut.

Mossor och lavar är således ganska vitt skiljda, när man ser lite närmre på det! Vill man ta bort mossor och lavar är det enklats med Fulstopp – spruta på och regna av.