Man kan effektivt få dän mossan med hjälp av en spridarramp

Hur behandlar man gräset med stroller combi på ett effektivt sätt?

Det är få som anser att ogräs är attraktivt och om det fanns ett sätt att för evigt säga hejdå till den här typen av växter så är det många som skulle ta chansen. Man kan använda sig av stroller combi för att både gödsla och döda ogräs och detta kan fungera oerhört bra.

mossbekämpning utvvatnare bred för vattenkanna

Innan du lägger på ett lager med stroller combi så kan du etablera med järnvitriol. Järnvitriolen är samma sak som järnsulfat och den är bra för att tillintetgöra mossan. Samtidigt så kan gräset bli finare av den här typen av hantering samt järnsulfat mot sniglar kan också vara välkommet i vissa trädgårdar.

Gödsla gräset vid korrekt tillfälle på året

Men när ska man egentligen lägga ut ett lager med stroller combi på gräset? Till att börja med så kan det vara klokt att sköta detta på våren men betänk att medlet behöver minst 15 grader för att fungera.

Håll ett öga på väderrapporten och då du ser att det blir dags för varmare dagar, många dagar i sträck, så kan det vara läge att ta tag i saken. Initiera som sagt med järnsulfat och vatten. Det är förträffligt om gräset är fuktigt när man genomför gödsel och antiogräs-behandling.

Ifall du vill ta hand om denna procedur mitt i sommaren så ska du tänka på att företa det mot eftermiddagen hellre än tidigt på morgonen. Under hösten så ska man förvalta gödslingen mot kvällen istället för morgon eller mitt på dagen.

Bränn inte gräset med din stroller combi

Tänk på att ett torrt gräs kan “brännas” av en stroller combi-behandling. Ifall du kan ta hand om gödslingen en regnig men varm dag så är det perfekt då kommer den nämligen att giva riktigt förnäm effekt.

Kommer detta att skänka det perfekta gräset i trädgården?

Den som tror att en hantering med en bra produkt är allting som behövs för att erhålla en förtjusande gräsmatta är inte insatt i allt det arbete som en nyttig gräsmatta kräver. Visst är det så att bra produkter såsom järnvitriol och ogräsmedel är viktiga att använda sig av men man tvingas se helhetsbilden och ha en bra plan för att lyckas.

Ifall man följer en viss plan så kan man till sist få en gräsmatta som sannerligen känns perfekt. Detta kan ta några säsonger för mossan är bångstyrig och så även ogräset. Men ifall du långsamt men säkert får upp näringshalten i jorden och samtidigt ser till att motarbeta ogräset så kan du tids nog se att det finns mer gräs än mossa på mattan. Mer tips: På denna sajten gräsmatta mossa.

Järnvitriol samt järnsulfat är detsamma men det finns en rad olika bekämpningsmedel och produkter som kan innefatta en aning annorlunda ämnen. Med stroller combi så får du fördelen av flera annorlunda effekter. Gräset får gödsling, ogräset dör och samtidigt så får man även viss effekt mot mossan. Detta är en finemang produkt som man kan ha stor nytta av och som kan vara en angelägen del av arbetet för det perfekta gräset.

Det perfekta gräset behöver, i kort version:
Järnsulfat när mossa visar sig, annars vår och höst, det ger näring till gräset.
Vartannat år behöver gräsmattan kalkas därför att hålla rätt pH (6-7).
Gräsmattan behöver gödas. Oftare än man tror, minst 2 ggr per år.
Vid behov, hos många är det var år, behöver gräsmattan jämnas till på våren med 5-10 mm grus alternativt jord, toppdressas.
Gräsmattan behöver klippas ofta. En robotgräsklippare är en god lösning.