Med en ejektorflaska blir du av med mossan

Det är endast i sagoböcker som mossan är förtjusande att se på, ja och så kanhända djupt inne i skogen där den breder ut sig som ett mjukt täcke över sten och häll. Men i trädgården så blir man inte glad av att se den här grönbruna växten, och man behöver ett bra medel mot mossa och en ejektorflaska därför att bli av med den.

mossbekämpning

Med Mossa GTI så får man en färdigblandad lösning av 288 gram järnsulfat och resten vatten upp till en liter, som man kan spraya ut ovan gräs och gångar i trädgården. Medlet kommer att tillintetgöra mossan och giva gräset en chans till att få överhanden. Har man enbart en vanlig trädgårdsslang, bra skor och lite tålamod så är detta ett korrekt bra sätt att får dän mossan på.

Så använder du en ejektorflaska för att få bort mossan på gräset

Man kan säga ett en ejektordunk fungerar lite som en trädgårdsspruta. Man kopplar den vanliga slangen till dunken som har ett handtag med vilket man kan kontrollera vattenspridningen. Detta är effektivare än en spridarramp därför att man med ejektorflaskan oupphörligen får nytt vatten från slangen. Klicka På denna länk.

Dunken har en funktion som gör att blandningen sker automatiskt och det är väldigt praktiskt. Det är bara att koppla till slangen och sedan ge sig ut på promenad över gräset med tryckspruta för att spraya med lösningen.

Då det finns mossa på taket så kan man köra med tak GTI

Det finns också tak GTI som är till för taket. Här får man likadan sort av ejektordunk och en Mossa GTI (utan järnsulfat som skulle färga taket) som är särskilt till för det som växer däruppe. Men då man ska bearbeta taket så jobbar man en aning avvikande.

För det första så bör man raspa bort den mossa som man ser på taket med en skrapa. Därpå kan man skölja med vatten för att få bort lösa bitar. Det hela samlas i hängrännan som man får tvätta innan man fortsätter arbetet.

När taket har skrapats rent med skrapa så kan man vårda med Tak GTI som kommer att döda den mossa som ännu finns kvar. Man lämnar det hela på taket och kan efteråt se fram emot att det förblir mossfritt.

Spara alltid den tomma ejektorflaskan alternativt ejektordunken. Den är kostbar och kan återanvändas. Mixa själv järnsulfat, 288 gram järnsulfat till en liter blandning.15 kg järnsulfat kostar mindre än en Mossa GTI. För tak kan man fylla på med Bensaltensid (Bensalkonklorid) eller Fulstopp.

Det finns tomma ejektorflaskor att inhandla, sök på spridardunk, blandningsdunk, ejektorblandare, ejektor, ejektormunstycke på webben.

allt-fraktfritt.se finns både tom ejektordunk, smart dunk, spridningsdunk, järnsulfat, Fulstopp, Bensaltensid med mera. Allt-fraktfritt.se har också egna varianter på Tak GTI, Mossa GTI med många under egna namn.

Då är billigare för man beställer omedelbart från tillverkaren. Ofta är det därutöver bättre (starkare blandning) då företaget har råd att kosta på sig då man säljer omedelbart till användare utan mellanhänder. Dessutom är det så att om en ejektordunk får för lågt vattentryck blir inte blandningen tillräckligt hållbar. Har man då lite starkare blandning så fungerar det likväl = fler nöjda kunder för allt-fraktfritt.

Gör det själv alternativt få yrkesmässig hjälp

Tanken med ejektorflaskor och dunkar med färdigt mossmedel är att man ska klara av verkställa arbetet själv. Att processa ett tak kan ta några timmar och det är klart att man tvingas se till att ha viktig skyddsutrustning såsom skyddsglasögon, handskar och bra skor. För Takbehandling jämt ett munskydd, takmedlen har bensalkonklorid som aktiv ingrediens och den är starkt retsam i halsen och gör blad på växter vita (plasta över vid behov).

Man kan ju också få hjälp av familj samt vänner men stundtals kan det vara enklare att göra allting själv. Det går ju också att hyra in professionell hjälp men då kommer det att kosta bra mycket mer än när man själv handlar mossa GTI och tar hand om spridningen på egen hand.

Man får helt enkelt avgöra hur mycket tid samt pengar man vill applicera projektet. Detta är en flexibel behandling för att bli fri mossa I trädgård samt på tak.