Mögel i hus, hur det uppkommer

Mögel i hus

Det är inte speciellt roligt när mögel angriper ens hus. Tack och lov är det möjligt att bli av med det. Husmögel angriper vanligtvis undermåligt ventilerade utrymmen där det finns fukt. Fukt är nämligen väsentligt för att mögel samt annan mikrobiell påväxt så som bakterier ska växa till sig.

Man upptäcker mestadels möglet genom att man upplever en dålig lukt när man kommer innanför dörren. Denna stank kommer från lättflyktiga organiska gaser som svampen avger. Efter ett tag i miljön kommer man vänja sig och upphöra uppleva lukten. Det är således inte alltid lätt att känna mögeldoften i ett hus där man vistas väldigt mycket.

Den dåliga lukten kommer krypande ihop med karakteristiska mögelfläckar och eventuellt även fuktfläckar, eftersom dessa två fenomen helst kommer efter varandra – fukt leder till mögel.

Mögel, oavsett om det är husmögel, svartmögel eller av någon annan typ, trivs i fuktig omgivning där det får växa ifred. Sådana ställen är till exempel badrum, källare samt vindar. Många hus har drabbats av mögel på senare år. Det har sin grund i skilda förändringar som har blivit av sedan huset byggdes, för ofta rör det sig om hus som har en del år på nacken. Klicka här för mer information

Det kan vara att man har ersatt värmekällan från oljepanna och därmed gjort så att somliga delar av huset inte värms upp lika kraftigt som tidigare, exempelvis källare. En annan anledning till den ökade förekomsten av mögel i hus är att flera hus inte var rejält isolerade när de byggdes – man eldade med olja eller liknande för värmen och att huset var isolerat gjorde att det blev en luftgenomströmning.

När man sedan ska renovera det gamla, energislukande huset till att bli lite mer klimatsmart väljer man att tilläggsisolera. Ofta utförs detta så effektivt att det inte blir någon luftgenomströmning alls – vilket även är meningen när man isolerar. Men ihop med ändringen av uppvärmning och därmed hur varmt det är på olika ställen i huset medför så att det inte blir samma luftgenomströmning.

En försämrad luftgenomströmning ger en försämrad lufttillförsel vilket gör så att fukten stannar kvar. Möglet kan växa till sig ostört. Därför är det av stor vikt att man, när man finner att huset har drabbats av husmögel, går igenom ventilation och dessutom dränering utanför huset ifall det rör sig om mögel i källaren alternativt i husgrunden. För att få en bättre dränering ska man ta bort alla växter och all jord runt husknutarna samt ersätta det med väldränerande material.

För att få undan husmögel ska man främst ta reda på hur stor del av huset som är drabbat. Man kan då ta assistans av en mögeltekniker som använder sig av en så kallad mögelhund, en tränad hund som känner igen och markerar mögel.

Det bästa sättet att fullständigt bli av med mögel och också de hälsovådliga mögelsporerna samt mykotoxinerna är att ta bort allt det angripna materialet och byta ut det. Om man har större mögelskador, så att man inte alls kan bo i huset förrän sanering har genomförts kan man få statlig finansiell hjälp. Man ska då höra av sig till Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i sin kommun som handlägger sådana ärenden.

Men mögel i hus kan alltså undvikas, ifall man renoverar och bygger på korrekt vis! Helst också skyddar med hjälp av Tvärstopp eller Fulstopp innan något sker.