Mögel i huset? – så blir du av med det

Det är inte endast hus som varit mögelfria i åratal som plötsligt kan drabbas utan också nybyggda hus. Fenomenet brukar kallas för ”sjuka hus” och har vanligtvis sin förklaring i att huset har blivit felaktigt byggt alternativt renoverat vilket har lett till en invasion av husmögel samt annan mikrobiell påväxt.

Äldre hus, helst byggda före sjuttiotalet var inte lika välisolerade som de är nu. De värmdes också ofta upp av oljepanna. Det är en dyr och energislösande procedur att värma upp sitt hus på. Flera har då valt att ändra värmekälla till andra lösningar som är mer miljövänliga samt billiga. Man har även valt att tilläggsisolera.

Här kommer problemet. Ett oisolerat hus som värmts upp från en punkt – en värmepanna, har fått en inbyggt lufttillförsel då luften kommer i rörelse av uppvärmningen. Vanligtvis när man tilläggsisolerar idag gör man det lite för bra. Lägg dessutom till att man har ändrat värmekälla och därmed tagit bort den varma panna som ofta stod i källan och torkade ut denna med hetta som läckte ut.

Man ges då ett hus som inte har lika god ventilation för luften står mer still. Detta medför att det är lättare för fukt att bli kvar. Mögel uppskattar fukt, så där man har drabbats av fukt, där löper man dessutom risk att erhålla mögel. Vanliga sådana platser är badrum, källare och vindar ifall man ser till själva huset. En annan härlig plats för mögel att växa till på är i en husvagn och eftersom de oftast lämnas fullständigt utan tillsyn under stora och framför allt fuktiga delar av året, får möglet gott om tid att växa sig omfattande samt luddigt.

Mögel husvagn skiljer sig inte nämnvärt från mögel i hus, speciellt inte när det gäller de första metoderna man bör testa för att få bort möglet. En metod, kanske den billigaste och beroende på vart möglet finns, också en verkningsfull metod, är att rengöra grundligt med rengöringsmedel alternativt diskmedel och avsluta med ättika.

En något starkare variant på samma tema är att tvätta det mögelangripna området med klorin. Det är dock inte speciellt miljövänligt, och man bör vara aktsam med klorin i utrymmen som man vistas mycket i. Fulstopp är ett annat preparat, det är överlägset Klorin för det skyddar även framåt i tiden. Fast inte lika länge som Tvärstopp, som förmodligen skyddar längs av alla preparat.

En annan procedur för mögelsanering är den som kallas för fogging.

Fogging innebär att man värmer upp ett mögeldödande medel så att det förångas. Detta görs med hjälp av en speciell apparat, vilken man kan hyra. Ångan gör så att det mögeldådande medlet har lättare att tränga in och komma åt annars svåråtkomna skrymslen samt vrår.

Inget av ovan nämnda metoder tar dock bort mögelsporer och mykotoxiner, d.v.s. det som är hälsovådligt med mögel. Det dödar bara av själva mögelsvampen. Det tar dessutom inte bort dålig lukt ordentligt utan man kan vara tvungen att rengöra flera gånger, och det är inte alltid det hjälper. Det finns foggingmetoder även vid sanering av illa lukt, men då används självklart andra medel än vid mögelsanering. Klicka Här för mer information

Den mest drastiska, och bästa metoden att få bort mögel är att helt enkelt riva ut allt som är angripet samt byta ut det med nytt material. Då ges man också bort mögelsporer och mykotoxiner.

Vidare är det viktigt att tänka på att huset är bra ventilerat och inte enkelt kan angripas av fuktskador. För att mögel i hus ska kunna undvikas är det betydelsefullt att ordna saker som bristfällig ventilation.