Mögel i källare

Det är inte alls sällsynt med mögel i källare. Det finns skilda orsaker till varför mögel tycks trivas i just källare, förutom badrum och vindar. En vanlig anledning till varför mögel nu plötsligt angriper utrymmen och hus som tidigare varit skonade är att många äldre hus har blivit renoverade utan att därefter skydda utsatta ytor med Tvärstopp.

Att renovera ett äldre hus för att få ner energiförbrukningen är både bra för miljön samt för plånboken, i det långa loppet. Många äldre hus värmdes förr upp med oljepanna, som vanligtvis stod i källaren och då gav upphov till extra värme i detta utrymme. Dessutom var dessa hus vanligtvis undermåligt isolerade, särskilt när det gällde källare samt husgrund, då speciellt ifall huset har krypgrund.

Denna kombination av uppvärmning samt illa isolering är kostsam och inte speciellt klimatsmart, med tanke på all olja som förbrändes utan att energin faktiskt blir till någon nytta. Det finns dock en poäng, trots att den eventuellt snarare är en lyckosam biprodukt än själva grundidén.

Det är att i och med att huset är oisolerat och värms upp från en punkt bildas det ett naturligt luftflöde i huset, det ventilerar således ganska effektivt ut fukt som annars skulle stanna kvar i bland annat källaren och där orsaka mögel och övrig mikrobiell påväxt.

När man tilläggsisolerar dessa grunder är det lätt att det blir för välgjort samt för tätt. Lägg därtill att man byter värmekälla till kanske fjärrvärme, så försvinner värmespillet i källaren. Kvar får man en fuktigare, illa ventilerad källare – en perfekt grogrund åt mögel.

Mögel känner man igen på en karakteristiskt bristfällig lukt; det luktar unket och gammalt även om det inte jämt växer på en synlig plats. Mögel växer helst över organiskt material, alltså till exempel allt från trä till mat. Det kan dock även växa på oorganiska material, så som kakel och betong om det är smutsigt, gärna belagt med jord samt damm.

Mögel kan se ut på diverse sätt, men vanligt är antingen svarta små prickar vid svartmögel eller en luddig massa som helst är vit alternativt grå. Andra färger finns förstås, det beror helt på vilken sort möglet tillhör.

Om man har mögel i källaren kan det spridas även till bodelen. En del mögel producerar farliga mykotoxiner vilka kan ge olika symptom ifall man vistas i samma miljö. Det kan vara allt från irriterade luftvägar till allvarliga sjukdomar. Man har dessutom kommit fram till att mögel kan orsaka sömnighet med tanke på att hosta och andra symptom på irriterade luftvägar kan ge svårigheter att sova.

I källare är ett bra sätt för mögelsanering att använda sig av foggingmetoden. Denna metod går ut på att man med hjälp av en särskild foggingapparat som värmer upp ett mögeldödande medel så att det bildas ånga. Fulstopp Denna ånga har lättare att tränga ner i porösa material, så som betong, men är dessutom bra därför att komma åt svårtillgängliga platser.

Foggingmetoden ska helst kombineras med avfuktning samt genomgång av ventilation och dränering av källaren. Detta för att möglet inte ska komma åter. Mögel beror närapå alltid på att ett utrymme är för fuktigt och det gäller således att bli av inte enbart med den synliga svampen utan också fukten. Gör man så kommer fukt och mögel i källaren inte återkomma.