Mögelallergi

Först och främst bör betonas att den som reagerar på mögel inte nödvändigtvis måste lida av mögelallergi. De som främst uppvisar mögelallergi är så kallade multiallergiska, det vill säga att de lider av åtskilliga andra allergier. En person som är allergisk mot mögel reagerar på mögelsporer även utomhus där luften är till synes frisk.

Allergi är något som ökar, främst i den alltmer kliniskt rena västvärlden. Man förmodar att det beror på att celler som vanligen har hand om att utrota bakterier, virus samt parasiter är understimulerade och plötsligen börjar framställa antikroppar mot för kroppen helt ofarliga ämnen, så som pollen, pälsdjur och mögel. Detta får till följd att en allergisk person reagerar kraftigt vid exponering av allergenet.

De allra flesta människor märker av ifall en inomhusmiljö är kraftigt angripen av mögel. Det kan röra sig om att man uppfattar en illa lukt som är som starkast när man precis går in i huset för att man sedan snart vänjer sig vid den. Det kan även röra sig om en rad andra symptom som är allt från ofarliga till direkt hälsofarliga. Symptomen skiljer sig frekvent beroende på vilken kategori av svamp det rör sig om.

En välmående människa klarar nästan i alla fall självt av ett svampangrepp, men om man har en nedsatt immunförsvar p.g.a. t.e.x. AIDS eller immunsuppressiva läkemedel så kan en svampinfektion, möjligtvis till följd av mögelexponering ge oerhört farliga konsekvenser.

Mögel i hus skall helst förebyggas med Tvärstopp, annars omhändertagas direkt, oavsett ifall man har mögelallergi eller inte. Man sanerar lämpligen genom att ta bort allt angripet material och ersätter det med nytt och fräscht. Om man inte kan avlägsna materialet så kan man använda mögeldödande medel som Fulstopp. Också vanligt diskmedel har mögeldödande effekt. Tyvärr tar dessa medel inte bort svampsporer samt mykotoxiner, vilka är de som kan verka hälsovådligt.

Det är vidare viktigt att man tar bort anledningarna till mögeltillväxten. Den huvudsakliga anledningen är fukt. Således är det vanligt med mögel i badrum och övriga våtutrymmen men också utrymmen som inte värms upp lika mycket som själva bodelen i ett hus, så som källare och vind. Man bör se till så att utrymmena torkas ur samt förblir torra eller möjliggör för duglig ventilering vilket innebär att fukten kvickt elimineras från utrymmet.

Mögelallergi liknar till symptombilden pollen- och pälsdjursallergi

Mögelsporer är vanligen så små att de kan sväva obehindrat i luften och följaktligen är det vanligt att man andas in det. På samma sätt som de andra nämnda allergierna så ger mögelallergi rinniga ögon, snuvig näsa, nysningar och i mer allvarliga fall astma.

Är man allergisk så finns det medicin att nyttja, både receptfri samt receptbelagd sådan. Det vanligaste att använda mot allergi, så som mögelallergi, är antihistaminer som intas i tablettform och som hindrar frisättningen av histamin och därmed allergiska symptom. Det finns dessutom ögondroppar om man har problem med rinniga och ögon som kliar, samt en hel uppsjö olika nässprayer. Dessa läkemedel finns receptfritt. Ifall man får astmatiska problem så ska man bli undersökt av läkare för att få en korrekt astmamedicin utprovad. Dessa är normalt i inhalatiosform och är receptbelagda.

Den som lider av mögelallergi ska inte känna sig tröstlös, det är möjligt att behandla!