Mossa gti – ett effektivt bekämpningsmedel?

Mossa gti har det senaste året gjort succé, i alla fall om man ser på reklamen i tv. Men är det ett sådant mirakelmedel egentligen? Meningarna går isär, och det beror helt och hållet på vem man frågar.

Mossa gti innehåller, precis som de allra flesta andra bekämpningsmedel mot mossa, järnsulfat. Koncentrerat järnsulfat fanns tidigare att införskaffa på exempelvis Granngården då det används bland annat som järntillskott i grisfoder, men det är nu olagligt att sälja till privat bruk. Järnsulfat kan man annars blanda med vatten, cirka 1-2dl per 10 liter vatten vilket räcker till drygt 50 kvadratmeder.

Mossa gti består av bland annat järn-, svavel- och kväveföreningar där järnsulfatet är den verksamma substansen mot mossan. Gräset å andra sidan påverkas snarare i positiv kurs av medlet och blir lite mer motståndskraftiga mot kommande mossangrepp.

Det främsta sättet att bli av med mossan i sin trädgård, ifall man inte vill famna dess grönhet och låta den växa, är att se till så att marken blir mindre gynnsam för mossväxt. Detta gör man lämpligen genom att inte bespruta med medel som är mer eller mindre suspekta ur miljösynvinkel utan granska varför mossan växer i just din trädgård.

Mossa gillar att gro där det finns fukt, och helst lite skugga. Det är en slitstark växt som, även om den inte trivs, kan hantera långa perioder av torka utan att ta någon cellulär skada. När det därefter igen blir fuktigt och blött i marken kommer mossan att spira igen och det är dessutom då den förökar sig genom att hansporer simmar över till honsporer.

Mossa kan expandera där det är näringsfattigt samt surt, till skillnad från gräs som i dylik omgivning blir svag, även om det inte dör ut. Med de senare årens sura nederbörd har mängden mossväxt ökat, speciellt i södra Sverige. I mellersta delen av landet har å andra sidan problemet med mossor i trädgårdar härrört från stillastående mängder vatten vilket leder till näringsbrist för gräset och påväxt av mossa.

För att ges en långvarigt mossfri gräsmatta gäller det alltså att göra förhållandena så gynnsamma som genomförbart åt gräset och så ogynnsamma som möjligt för mossan. Ifall man har stora mängder mossa kan ett medel som mossa gti vara bra för att ge gräset ett försprång. Det ska då gärna distribueras på vårkanten, i mars-april, alternativt i oktober, jämt i samband med gödsling av gräsmattan. Klicka här för mer tips

För att gräset ska trivas igen är det viktigt att se över dränering så att den fungerar som den bör och inte tillåter att vatten blir stående. Bristfällig dränering är för övrigt en typisk anledning till mögel och annan påväxt i krypgrunder och källare. Alltså finns det åtskilliga orsaker till varför man ska ha en bra dränering kring sitt hus.

Man ska också gödsla lite då och då därför att gräset ska bli starkt. En mossangripen gräsmatta kan dessutom behöva kalk, som neutraliserar det sura pH som finns i jorden och som leder till att mossan trivs bättre än gräset. Ett ytterligare råd är att alltid använda gräsuppsamlare när man klipper gräset, speciellt om man har en trädgård som är benägen att bli blöt, detta med tanke på att återstående gräs annars behåller fukt och vatten.

Ett annat sätt att få gräset starkt är att späda ut Bensaltensid 550 ggr (1 liter blir 550 liter lösning, 1 dl blir 55 liter) och spruta hela gräsmattan. Då dör samtliga virus, antraknos, mossa, svampar samt sjukdomar för vad man utför är att decinficera gräset. Utan alla dessa parasiter – som samverkar i att plåga och försvaga gräset – blir gräset starkare och grönare. 2-3 ggr om året ifall man äger egen golfbana.
Hittar man inte Bensaltensid så kör Fulstopp koncentrat 1 + 29, det går lika bra för huvudingrediensen är bensaltensid. På andra ytor än gräs är dessutom Fulstopp överlägset mot järnsulfat då det verkar framåt i tiden. Dock inte om man späder ut det 550 ggr, det decinficerar och dagen efter är det bilologiskt nedbrytet i så svag lösning.

För att erhålla en långvarigt mossfri gräsmatta är det relevant att förvalta den ihållande, inte enbart sporadiskt slänga på en aning bekämpningsmedel så som mossa gti.