Mossa, lavar och alger – likheter och skillnader

För att kunna behandla en påväxt på huset så effektivt och miljövänligt som möjligt så kan det hjälpa att känna till om det handlar om mossa, lavar eller alger.

Mossa är en kryptogam växt, alltså en växt som saknar blomma. De uppskattar fuktig mark och är mestadels gröna till färgen. Mossa är en ovälkommen besökare i de flesta trädgårdar och för att hålla mossan från sin trädgård är det angeläget att se till så att dränering är bra. Det är dessutom en bra idé att använda sig av gräsuppsamlare när man klipper gräset för att slaget gräs inte ska ligga kvar och stänga in fukten.

Mossa kan även växa på takpannor. Risken vid mossväxt på taket är att mossan behåller fukt och då kan orsaka fuktskador samt mögel i taket, eller strax inunder, på vinden. Det finns också risk att mossan binder så mycket fukt att takpannan går itu när det fryser till vintern.

Det kan emellanåt vara rätt knepigt att få undan mossa från taket. Ett sätt är att för hand borsta bort dem. Detta medför en uppenbar risk för fall, och man ska vara vaksam ifall man har takplattor av betong då dessa enkelt blir hala. Man kan också, efter att ha tagit bort mossan manuellt rigga en koppartråd längs den högsta delen. När det sedan regnar kommer koppartråden att ge ifrån sig ämnen som mossan inte gillar.

Alger är organismer som utvinner energi. Vanligtvis sker det med hjälp av klorofyll. Alger utgör en grupp organismer som är vanligtvis svårbestämd och väldigt stor. Den inkluderar allt från mikroskopiska, encelliga organismer till komplexa, flercelliga, till exempel brunalger som kan bli upp till sextio meter långa. Mer information här

Alger kan växa på fasader och staket. Det spelar vanligtvis ingen roll vilken typ av färg man har målat med. Alger skänker en grön skiftning i själva färgen. För att få bort alger ska man i första hand använda sig av så miljövänliga medel som möjligt.

Har man alger på en slammålad fasad (alltså målad med exempelvis Falu rödfärg) bör man inte använda några preparat alls, utan torrborsta väggen. Det är angeläget att bruka munskydd för att inte löpa risk att andas in till exempel sporer från mögel som även kan växa där och som kan vara direkt giftiga för människor.

Det första man ska prova om man har alger växande på en fasad målad med oljebaserad färg är miljövänligt diskmedel alternativt såpa. Om det inte funkar så kan man testa ett algdödande medel. Det först som tredje steg som man ska överväga att använda ett klor- eller borbaserat algdödande ämne då dessa är mycket miljöfarliga samt hälsovådliga.

Lavar är en symbios mellan en svamp och en alg. De flesta lavar tycker om att växa där det är torrt, till exempel på skiffer, eternit-, tegel- och betongplattor och är den svåraste påväxt av de tre att få bort. Lavar har ofta djupa rottrådar och vissa kan utsöndra syra som förstör underlaget.

För att bli av med lavar på tak ska man använda sig av Fulstopp eftersom mekanisk borttagning med hjälp av exempelvis högtryckstvätt inte helt tar bort lavarna. Det eftersom lavarnas rotsystem ofta har trängt in djupt i plattorna och därför lätt kommer tillbaka nästa säsong.

Det finns alltså annorlunda sätt att hantera mossa, lavar och alger – det viktiga är att veta vilket!