Mossa över takpannor kan orsaka skador

Ett hus som råkat ut för mycket mossa riskerar att drabbas av skador. Det beror på att mossan binder fukt och helst växer ner i skarvar och sprickor i tegelpannorna. När vintern sedan kommer med köld och minusgrader fryser vattnet i mossan och expanderar vilket kan resultera i att takpannorna sprängs.

Mossa kan också förorsaka att fukt kommer in under takpannorna till takpappen och där orsakar fuktskador och till och med mögel. Således är det centralt att inte låta mossa gro över taket.

Mossor är vanliga växter, bara i Sverige finns det runt tusen skilda sorter och i hela världen är det nästan tjugotusen arter. Det är växter som saknar rötter utan istället har rotliknande blad som förbinder växten någorlunda löst i underliggande material. Det är således inte svårt att dra bort mossa från de flesta underlag.

Mossa trivs där det är fuktigt och helst lite skuggigt. Den har inga bekymmer med näringsfattig och sur omgivning vilket medför att mossa kan vara mer motståndskraftig än gräs i en ordinär trädgård som inte gödslats på ett tag, eller som har utsatts för sur nederbörd. Mossa uppskattar att expandera över tak och då föredrar den eternit, tegel, betong, skiffer eller asfalt.

Mossa är ett besvär som man bör försöka föregå, dels när man bygger huset, dels när man ska renovera men även under den mossfria tiden man bor där. Val av hustak är relevant därför att tegelpannor måste hållas mossfria för att inte på sikt förstöras. Det är också en god idé att se över träd som står i närheten av huset och ger skugga. Kan man såga ner någon gren för att öka ljusinsläppet på taket?

Ett gammalt knep för att hålla mossan väck är att fästa upp en grövre koppartråd längs med taknocken. När det regnar fälls kopparoxid ut, vilket mossan inte uppskattar och därför inte börjar växa på taket. Det finns dock teorier om att det krävs surt regn för att det ska funka, men ännu inga tydliga besked. Det är en metod som är billig och helt klart värd att testa.

För att bli av med mossa på taket finns det ett antal olika produkter man kan välja. Marknaden är stor, men också miljöfarlig. Exempelvis bekämpningsmedlet Grön Fri består av en lösning av bensalkonklorid och vatten som är 7-9%. Ren, högkoncentrerad bensalkonklorid är mycket miljöfarligt och därutöver högst hälsovådligt och kan vid förtäring resultera i döden.

Det är således väldigt viktigt att fundera på hur illa man vill få bort mossan och vad annars man kan utföra – att spruta på gift är den sista utvägen! En mycket mer miljövänlig metod är att borsta bort mossan när det är torrt. Det är dock ett tidsödande och i vissa fall farligt jobb. Klicka här omgående för mer information

Man kan även använda sig av högtryckstvätt för att spruta loss mossa – man ska helst ha dödat all påväxt med Fulstopp några dagar eller (hellre) månander innan så att det lossnar enkelt. Det är då angeläget att man inte får in vatten under takpannorna, vilket annars kan medföra fuktskador, vilket från början ju är det man vill försöka avstyra.

Det viktigaste för att undgå mossa på takpannor samt tak är alltså att se till så att det inte hamnar någon mossa på det från första början – så slipper man nyttja miljövidriga medel.