Mossa som breder ut sig över tak och takpannor kan vara besvärligt

Inte nog med att ett hus som har mossa på taket kan ge ett trist intryck det kan även påverka husvärdet, Det är inte heller enbart fult, mossa på takpannor kan också medföra fuktskador i själva huset. Mossa binder fukt, precis som alla växter och det leder till att takpannorna kan spricka när det blir vinter och minusgrader.

Mossa är en grupp växter som förekommer där det är fuktigt, skuggigt. De klarar sig bra i näringsfattig samt sur jord. De senare årens sura nederbörd har följaktligen lett till att mossor av annorlunda slag har ökat i gräsmattor, på plattor och över hustak. Mossa är en härdad växt, den kan klara av långa perioder av torka utan att cellerna i organismen tar någon skada.

När det därefter börjar regna igen, återkommer mossan i all sin prakt. De förökar sig dessutom då det är tillräckligt vått genom att mossporer simmar över från hanplanta till honplanta. Alltså blir det inte endast återuppstånden mossa när det blir blött, det blir även mer mossa än tidigare.

Mossa gillar att gro över tak som helst ligger i skugga, till exempel på en norrsida alternativt en plats som skuggas av träd eller dylikt, men det är inte nödvändigtvis så. De material som mossa helst växer på när det handlar om av människor tillverkade objekt så som tak är tegel, betong, eternit, asfalt och skifferplattor.

Mossan växer gärna i skarvar och det är där det kan förstöras när det därefter blir kyligt. Det beror på att att mossan binder fukten och är väl förankrad i underlagets skarvar och små sprickor. När vattnet i mossan fryser sväller det enligt fysikens lagar och det innebär att materialet, i detta fall takpannorna, spricker. Av denna orsak är det betydelsefullt att hålla sitt tak mossfritt.

Hur håller man då mossan borta från sitt tak? Det ultimata sättet att undkomma mossa på taket är att jobba i förebyggande syfte mot det. Med det menas att man ser efter träd som växer nära inpå knuten och inte låter dem överskugga husets tak alltför mycket. Man behöver naturligtvis inte hugga ner träden alla gånger, det räcker ofta med att man kapar väl valda grenar som hänger ovan huset.

Ett gammalt knep att hålla mossa borta är att spänna upp en tunn koppartråd mellan takets högsta punkter och låta koppartråden vila på nockpannorna. När det därefter regnar kommer kopparn oxidera i små mängder ner över takpannorna. Denna kopparoxid gör det svårare för mossa att få grepp över takpannorna. Det duger inte lika bra ifall man har befintlig mossa på taket.

För att få undan mossan som redan har uppstått, är det mest vedertagna sättet att klättra upp på taket och skrubba bort mossan manuellt en torr dag. Sedan kan man eventuellt använda sig av medel som dödar mossan. De bör dock användas med stor varsamhet eftersom de flesta ämnen som är mossdödande också även är miljöfarliga i skilda utsträckning. Klicka Nu för mer detaljer

Ett miljövänligare alternativ till olika gifter är att rengöra med högtryckstvätt för att få bort mossa på tak. 1 dag – eller hellre 1-2 månader före – kan man lägga på Fulstopp.

Det finns Fulstopp som läggs på med Kärcher Högtryckstvätt – MEN I KEMLÄGE – lätt som en plätt. Då hinner påväxten dö och lavars långa rötter börja vittra så det är lättare att högtryckstvätta bort allt.

Utan Fulstopp är lavarna – en del ser ut som fågelskit och förfular hela huset – tillbaka på några månader. För rötterna sitter djupt ner i takplattorna.