Mossor

Bladmossor, nålfruktsmossor samt levermossor tillhör en kategori växter som vanligen går under det bredare samlingsnamnet “mossa”. Mossor har existerat på jorden i 450 miljoner år och de tre olika divisionerna är till utseendet lika varandra, men är egentligen inte så väldigt tätt besläktade med varandra som man tidigare har antagit.

Mossor är till utseendet vanligen gröna och saknar rotsystem. Det gör det möjligt för mossa att växa på exempelvis stenar i skogen, och man kan observera avsaknaden av rotsystem när man lyfter på mossan som då lätt kommer av det släta underlaget. Vissa mossor är förankrade med underlaget genom rotliknande utskott, men de är i regel inte lika stabila som riktiga rötter.

Vidare har mossa bladliknande utskott från en kort stam och ges sin näring från bland annat regn och fukt i luften. Det är således genom bladen, vilka har ständigt öppna porer, som vatten med löst näring tas upp.

Mossa trivs att växa på fuktiga, skuggiga platser där marken gärna är alldeles för sur för att gräs inte ska vilja växa. I en väldränerad, välgödslad gräsmatta är gräset betydligt mer resistent än mossa. Det är när någon eller några parametrar inte håller måttet – exempelvis vid näringsfattig jord alternativt fukt samt övervattning som mossan klarar sig bättre än gräset.

Då och då är det lätt hänt att blanda samman mossa med lavar, då de till utseendet kan vara lika varandra. Lavar är en symbios mellan en svamp samt en alg. Deras sätt att växa skiljer sig markant från det hos mossor – de tycker om att växa på torra och soliga platser. Lavar är vanligtvis grå alternativt grönaktiga till färgen och vanligtvis plattare än mossa.

Ett bekymmer med mossa är när det börjar gro på taket. Mossa trivs bra på hustak bestående av tegel, eternit och skiffer, men växer också gärna på underlag av betong och asfalt. Mossa begränsar fukt och växer in under takpannorna vilket kan resultera i att de går sönder när det blir vinter och kallt. Om man har mossa på taket så får man nästan förvänta att man måste avverka den för hand en torr dag. Att använda järnsulfat på takpannor kan leda till att pannorna missfärgas.

Flera tycker illa om att ha mossa i sin gräsmatta och ser det som ett återkommande besvär. Att det växer mossa istället för gräs beror på att gräsmattan inte är en tillräckligt optimal växtplats för gräs. Ofta behövs en förbättrad dränering, men dessutom gödsel och ibland också kalk för att neutralisera en sur jord. Klicka Här för mer information

Om man vill ta undan mossan är det angeläget att göra förutsättningarna så bra som möjligt för gräs att gro där. Man kan också ta assistans av mossa gti alternativt järnsulfat, som det i själva verket är, i samband med att man gödslar. Det är dock ett bekämpningsmedel och skall hanteras mycket varsamt. Det är viktigt att man kombinerar borttagningen av mossan med gödsling av gräsmattan då det kommer att ge gräset en skjuts i sin expansion, vilket i sin tur kommer att hindra att mossan snart kommer tillbaka.

Man kan dessutom använda mycket svag lösning av Fulstopp, spädning 550 ggr av Fulstopp Koncentrat. Du läste rätt – 1 liter blir 550 liter. Dessutom försvinner alla virus, svampar som antraknos med mera. Har Du egen golfbana så är det här tricket, i det närmaste obekant i sverige, man lägger ner jobb för hundratusentals kronor när man kan koppla sprutvagnen och ordna det hela på ett kick. Det är bensaltensiden i Fulstopp som utför jobbet, gräsmattan blir desinficerad och samtliga virus dör på fläcken.

Man ska dock inte frukta att mossa växer i gräsmattan, på vissa ställen är det helt enkelt mer naturligt för mossor att växa än gräs och det kan då bli mycket fina inslag i ens trädgård.