När är det läge för mögelsanering?

Innan och vid mögelsanering finns det en del saker att fundera på. Det finns skilda metoder vid sanering, beroende hur rejält angripet utrymmet, var det befinner sig och vad det är för typ av mögel.

Mögel uppskattar fukt och kan växa sig någorlunda raskt i ett fuktigt, dåligt ventilerat hus. Platser där det är typiskt med mögel är bland annat källare, badrum samt vindsutrymmen. Gemensamt för dessa tre skilda utrymmen är att de ofta är utsatta för fukt. Källare som blivit renoverade har ofta blivit tilläggsisolerade lite för bra, varpå den förra luftgenomströmningen som var en effekt av dålig isolering uteblir och fukten kan stanna.

I nyare hus är vindarna vanligtvis mindre och undermåligt ventilerade, vilket med detsamma blir en orsak till att fukten stannar. Badrum utsätts dagligen för fukt eftersom att man duschar samt badar. Mögel växer till bättre på organiskt material, men kan även växa på oorganiskt material, så som kakel och betong, helst om det är belagt med smuts och jord.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och gaser. Det är gaserna som skänker dålig lukt. Mögelsporer och mykotoxiner kan förorsaka allergier samt irriterade luftvägar, men även allvarligare symptom. Därför ska mögel inte accepteras i hus och byggnader där det vistas människor.

Om man misstänker att man har mögel i huset kan man ta hjälp av en mögeltekniker med en så kallad mögelhund. Dessa hundar är specialtränade för att reagera på de gaser som mögel ger ifrån sig och man kan på så vis ringa in var möglet växer samt hur utbrett mögelangreppet är. Mer tips: På denna sajten

Oavsett hur stort eller smått mögelangreppet är ska man alltid se över orsaken till varför möglet har kunnat utöka. Vanligtvis rör det sig om bristfällig dränering och ventilation och ifall man fixar det i samband med mögelsaneringen så får man ett hållbart skydd.

Mögelsanering går till på skilda vis. Vid ett litet angrepp på en slät oorganisk yta så som kakel så fungerar det ofta med att nyttja rengöringsmedel samt ättika. Kommer möglet tillbaka kan man använda sig av klorin för att tillintetgöra svampen. Det är dock inte säkert att man får undan mögelfläckarna; svartmögel ger små svarta prickar vilka kan vara väldigt svåra att få bort från fogar samt kakel.

Ifall man har mögel i svåråtkomliga utrymmen så som i inbyggda krypgrunder alternativt i porösa material kan fogging vara en god idé. Fogging innebär att man med hjälp av en särskild apparat värmer upp ett mögeldödande medel till förångning. Denna ånga tar sig lätt in i varje skrymsle och vrå samt kan leta sig in porösa material och där avdöda möglet.

Dessa två metoder eliminerar mögelsvampen men tar inte hand om de gaser, mykotoxiner och sporer som möglet avger. För att bli av med dålig lukt kan man använda sig av fogging, men då med luktneutraliserande medel som värms upp.

Ifall man har stora mängder mögel är det bästa sättet att helt enkelt ta bort det skadade materialet och ersätta det med nytt och fräscht, som därefter behandlas med hjälp av Tvärstopp. Detta är ett kostsamt och omständigt arbete, men det mest effektiva med tanke på att man får bort även svampsporer, mykotoxin och bristfällig lukt till följd av gaser.

Alltså finns det förhoppning om att bli av med mögel i hus samt byggnader, men man ska tänka till vilken procedur av mögelsanering som passar det aktuella angreppet och helst kombinera det med avfuktning.