Olika metoder och medel mot mossa

Det finns hur många medel mot mossa som helst, men det är oklart för många människor vilka som fungerar på bästa sätt. Det har blivit en allt större marknad för bekämpningsmedel mot just mossa och det är stundtals dyra pengar konsumenten får spendera för en produkt som inte helt håller vad den lovar.

Mossa växer helst där det finns skugga och fukt, och har en högre tålighet än t.e.x. vanligt gräs när det gäller näringsfattig och sur jord samt för stora mängder vatten. Mossa kan också kom igång och växa på diverse andra material än jord, bland annat tegel, eternit, skiffer, betong samt asfalt.

Mossor som växer på takpannor kan vara ett bekymmer med tanke på att mossa behåller vatten och när temperaturen kryper ner till frysgrader kan det medföra att pannorna spricker. Alltså är det viktigt för takets bästa att man inte tillåter mossa att växa där. Det finns dock i aktuell stund inget mirakelmedel mot mossa på tak, utan det är den gamla hederliga metoden som gäller – att utrustad med en färgskrapa eller dylikt tillhygge bege sig upp via en stege samt skrapa undan mossan.

Det är inte att rekommendera att spruta på bekämpningsmedel som är avsedd för gräsmattor på taket eftersom de kan missfärga pannorna. Om man likväl anser att det verkar vara en bra idé så bör man spruta bekämpningsämnet på en lös takpanna och därefter låta den ligga utomhus i väder och vind i åtminstone ett år, helst längre, för att uppmärksamma hur pannan hanterar giftet.

Mossa har dessutom en fantastisk fallenhet att börja växa i trädgårdar, särskilt där de inte är önskade. Det är emellertid möjligtvis inte så konstigt. I en gräsmatta som inte är sur, har bra näringsinnehåll samt bra dränering så är vanligt gräs mer resistent än mossa och konkurrerar ut mossan. Men om något av dessa tre saker brister så kommer mossan att kunna erövra gräsmattan.

Ifall man vill få en mossfri gräsmatta måste man först och främst se till så att det finns god dränering, inte är för surt och välgödslat. När man klipper gräset, något som man ska göra ofta, gärna två gånger i veckan under växtsäsong, är det bra att använda sig av en gräsuppsamlare med tanke på att det avslagna gräset annars blir kvar och därmed också binder kvar fukt. Det åstadkommer så att gräset får det svårare att växa, medan mossan får det lättare. Mer tips här

I anknytning med att man gödslar, vilket man med fördel kan åstadkomma på höstkanten, kan det dessutom vara en idé att använda sig av någon form av mossbekämpningsmedel, om man vill ha ett snabbare resultat. Många medel mot mossa, så som mossa gti, innehåller järnsulfat utspätt med vatten. Järnsulfat finns i rent format då det säljs som fodertillskott för grisar.

Rent järnsulfat är oerhört mycket billigare än de utspädda varianterna, och man kan spä ut det själv. 1-2dl järnsulfat åt 10l vatten räcker åt ungefär 50 kvadratmeter. Bekämpningsmedel är inte en långvarig lösning, om man inte tar hand om anledningen till mossan kommer den inom kort att vara åter. Den ultimata lösningen mot mossa är Fulstopp för det verkar framåt i tiden.