Påväxt av olika mikrober

Påväxt, eller mikrobiell påväxt som det också kan heta, är en samlingsterm för både mögel och bakterietillväxt i ett utrymme. Beroende på vilken alternativt vilka mikrober det rör sig om samt spridning och mängd är det olika allvarligt. Det är oavsett vilken gestaltning det rör sig om en god idé att försöka få undan det innan det ställer till med större problem.

En mikrob är en levande organism som man inte kan betrakta med blotta ögat. Vad som räknas hit är ibland diffust men kort bör man säga bakterier, arkebakterier, protozoer, somliga mögelsvampar, växter samt djur. Det är således en oerhört vid grupp organismer, där en del kan verka hälsovådligt, andra inte alls och en del beter sig som opportunister – de är enbart hälsofarliga när tillfälle ges, men annars kanske rent nödvändiga för vår överlevnad, så som somliga bakterier i tarmens normalflora.

Vanligtvis när man pratar om mikrobiell påväxt menar man mestadels mögel och man nämner det helst samma mening som hus, sanering och att renovera. Hur farligt är det att ha mögel i källaren, på vinden eller i ens badrum? Mögel är aldrig acceptabelt, utan man ska sanera det så fort man upptäcker det istället för att gå med det.

Mögel ger ifrån sig sporer och en del arter ger även ifrån sig mykotoxiner som kan vara irriterande framför allt gällande luftvägarna. Man har mer och mer börjat koppla ihop fysiska symptom med att man bor, eller vistas mycket i ett mögelskadat hus, så som huvudvärk, upprepade förkylningar och sömnighet.

Hur blir man då av med mögel? Mögel och annan mikrobiell påväxt trivs där det finns fukt. Ett första moment är således att se över ventilation, men även omgivande dränering om problemet bildas i en källare. Mögel växer helst på organiska material, med undantag för material som är täckta av organiskt skräp. Mer detaljer: På den här sajten

Mögel i badrum yttrar sig ofta som svarta små prickar i kakelfogarna. Normalt kan inte mögel växa på rent kakel, men ofta samlas det i fogarna mindre hudrester, tvålrester och annat gott för möglet att festa på. Har man påväxt i sitt badrum är en idé, förutom att se över ventilationen, att rengöra grundligt med hjälp av diskmedel samt avsluta med hjälp av ättika alternativt vittvinsvinäger.

När det kommer till mer porösa material så som betong, ska man inte nyttja ämnen lösta i vatten eftersom det mestadels leder till att möglet istället för att avvika får en extra kick och växer till sig ännu mer, p.g.a. den tillsatta fukten! Man ska aldrig nyttja klorin, varken på släta eller porösa ytor eftersom det är starkt miljöfarligt, hälsovådligt och dessutom har oerhört låg effekt, jämfört med vanligt diskmedel.

Man kan även bli av med mikrobiell påväxt genom att använda sig av foggning, vilket innebär att man med assistans av en särskild maskin hettar upp ett mögeldödande medel varpå detta förångas. De små dropparna kan tränga in i skrymslen och vrår och där få verkan på möglet. Dessa maskiner tillhandahålls ofta av diverse firmor som håller på med mögelsanering. Man bör inte vistas i samma rum när sanering sker.

Efter att ha fått bort möglet är det angeläget att se över så att det inte blir för fuktigt i utrymmet för att undvika att man återigen får påväxt i sitt hus. Samt att lägga på ett lager Fulstopp som skyddar framåt i tiden.