Så blir du av med mögel på bästa sätt

Mögelborttagning, alternativt mögelsanering som det även kan kallas har blivit en allt viktigare bransch då fler och fler hus p.g.a. olika anledningar blir angripna av mögel och annan mikrobiell påväxt. En huvudsaklig orsak tros vara att äldre hus som tidigare har klarat sig undan mögel nu isoleras för att bli energieffektivare och att man då kan få en försämrad ventilation som konsekvens, ifall man inte vet vad man gör.

Men även nybyggda hus kan få mögel och annan påväxt. Det är närapå jämt en följd av ett odugligt bygge där man inte har preparerat husgrunden noggrant, eller där det har lämnats kvar byggmaterial som blivit utsatt för fukt och då börjar mögla. Det kan också röra sig om illa dränering runtom huset.

Mögel trivs på fuktiga ställen. Bäst trivs det i bland annat badrum och fuktiga utrymmen under hus samt vindar. Det kan växa till innanför kaklet i badrummet och inte märkas av förrän det fått ordentligt fäste. En annan plats där mögel trivs är i fogarna mellan kakelplattorna. Det kan då te sig som små svarta prickar som, om man väntar med städningen ett litet tag, kan vara oerhört svåra att få bort helt.

Alla dessa saker kan åtgärdas, och bör framför allt åtgärdas för att man inte ska få stora problem med fuktskador samt mögel. Mögel avger dessutom hälsovådliga gaser som i vissa fall kan uppfattas som en illa lukt, den typiska mögellukten. Det är inte bra att uppehålla sig i ett hus som är mögelangripet. Det kan leda till luftvägsbesvär så som hosta och i vissa fall också andningssvårigheter.

Man kan även drabbas av trötthet till följd av dålig nattsömn p.g.a. de problem som mögel innebär. Det är alltså viktigt att bli av med möglet samt förhindra att det kommer tillbaka.

Mögelborttagning kan ske på lite annorlunda sätt. Det vanligaste, mest drastiska och absolut bästa sättet är att ta bort hela det drabbade materialet. Detta gör så att man blir av inte bara med själva möglet utan även de sporer samt gaser som orsakar både den dåliga lukten samt de fysiska besvären för de som bor i huset.

Nackdelen är att kostnaderna kan skjuta i höjden när man väl har börjat gräva ur väggar och golv. Det är dock en långsiktig lösning på problemet. En del utrymmen är svåra, rentav omöjliga att riva ut, och där kan det då vara bra att vara medveten om att man kan bli av med mögel på andra vis.

Dessa metoder eliminerar själva mögelsvampen, men tar inte bort sporerna eller lukten. Den billiagste metoden är att man använder sig av diskmedel, tvättmedel eller övrigt rengöringsmedel. Det funkar bra på kakel, klinker samt andra glatta ytor. Efter att ha rengjort noga med valt rengöringsmedel torkar man av ytan med hjälp av ättika. Det kan vara värt att testa innan man river ut hela inredningen. Vill ni veta mer Klicka Här

En annan procedur så kallad fogging som kräver en speciell maskin. Den värmer upp mögeldödande medel så att det avdunstas. Ångan medför att medlet kan tränga in djupare och det är för den skull en bra metod om möglet är svåråtkomligt och man har att göra med porösa material, så som betong.

Oavsett vilken metod man väljer att hantera är det angeläget att man därefter åtgärdar orsakerna – förbättrar ventilationsmöjligheterna, rengöra oftare, skydda med Fulstopp. Då slipper man hålla på med mögelborttagning, förhoppningsvis helt och hållet!