Undvik mögel i krypgrunden

Mögel i krypgrund drabbar ofta en krypgrund som har blivit inbyggd. Krypgrund är en procedur att bygga fundament på lite mer oåtkomlig mark, så som bergsgrund och gör det möjligt att upprätta ett hus utan att spränga i berget. Man kan kort säga att en krypgrund är att upprätta ett hus på bjälklag och korta pålar som gör att det blir en luftgenomströmning under huset.

Många har dock valt att bygga in sin krypgrund av diverse anledningar, en av de vanligaste är för att isolera huset underifrån, eftersom det bli onekligen kallare att ha en krypgrund och därmed högre uppvärmningskostnader än om man har en välisolerad bas, också med källare. Om det görs på rätt sätt, i rätt miljö kommer det inte leda till några besvär. Fulstopp

Risken när man klär in en krypgrund är att det blir för tätt och därmed för bristfällig lufttillförsel inuti grunden, och att man missar att uträtta tillräckligt välbyggd dränering kring huset, varpå det kan komma ner fukt i krypgrunden. Fukt är den vanligaste anledningen till husmögel, svartmögel och annan mikrobiell påväxt.

Mögel som växer i grunden kanske inte verkar så farligt, men dels är det tätt förknippat med fukt och vanligtvis fuktskador vilket kan ge sig på huset. Dels kan möglet rentav spridas genom porösa material upp i huset.

Mögel ger ifrån sig mögelsporer, mykotoxiner och lättflyktiga organiska gaser. De är de sistnämnda som orsakar illa lukt. Ett mögelangripet utrymme luktar vanligtvis unket och gammalt. Sporerna samt mykotoxinet kan finnas kvar länge i ett hus och kan vålla bland annat irritation i luftvägarna och en rad andra symptom som samtliga beror på hur mottaglig personen är och vilket sorts mögel det rör sig om.

Mögel kan vara oerhört hälsovådligt, speciellt för människor som har nedsatt immunförsvar. Det finns studier som visar på att mögel kan orsaka trötthet till följd av bristfällig nattsömn som är ett resultat av irriterade luftvägar med mera. Har krypgrunden, samt huset blivit angripet av mögel är det således ingenting man endast ska låta vara.

Mögel försvinner inte av sig självt. Man tvingas agera för att dels få bort möglet, dels avstyra att få tillbaka det. Har man fått mögel i krypgrunden kan det vara komplicerat att riva upp det och ersätta det med nytt material; annars är den här metoden den absolut bästa.

Ifall mögelangreppet har gått så långt att det inte är möjligt att bo kvar i huset innan det har genomförts en mögelsanering, så kan man ansöka om statlig ekonomisk avlastning för att renovera de mögelskadade delarna.

Om möglet ännu inte spridit sig från krypgrunden bör man se till att avfukta grunden, både passivt via ventilation samt uppvärmning och aktivt med avlastning av en avfuktare. Det finns en hel uppsjö annorlunda avfuktare, beroende på avfuktningsmetod samt utrymme för användning.

Man kan också använda sig av en metod som kallas för fogging, särskilt om möglet har fått fäste i en inbyggd grund med bristfällig lufttillförsel. Man tar då hjälp av den dåliga ventilationen för att få det mögeldödande medlet att stanna kvar i utrymmet. Fogging innebär nämligen att man hettar upp ett mögeldödande medel så att det blir till ånga. Denna ånga kommer sedan att kunna ta sig in på svårtillgängliga utrymmen och dödar då möglet.

Om man både torkar ut och eliminerar svampen så blir det svårare att få tillbaka mögel i sin krypgrund. Man skyddar dessutom i åratal framåt med Tvärstopp alternativt Fulstopp, spruta på och låt torka.