Vad bör man fundera på vid sanering av hussvamp?

Att sanera hussvamp är närapå jämt ett stort projekt, vilket också, ifall man har otur alternativt inte vet hur man ska gå tillväga, kan bli oerhört dyrt. Äkta hussvamp är fruktad med tanke på att den förstör virkets bärkraft och i värsta fall kan få hela hus att kollapsa.

Givetvis är det väldigt sällan ett hus kollapsar p.g.a. hussvamp – angreppet är oftast synligt och märkbart långt innan det blir omedelbar fara för husets varande. I likhet med annan mögel och mikrobiell påväxt trivs hussvamp där det förekommer fukt. Äkta hussvamp kan transportera vatten och vid gynnsamma förhållanden kan man känna igen hussvampen på att den bildar klara vattendroppar. Clicka här omgående för mer info

Det latinska namnet för äkta hussvamp är serpula lacrymans som betyder ”den gråtande” och syftar på exakt dessa droppar. Det finns myter som uppger att svampen kan klara sig på sina ”tårar” men det är inte riktigt. Hussvamp behöver, precis som övrig mögel, fukt och vätska tillfört. Det behöver dock inte vara så stora mängder med tanke på att hussvampen har en raffinerad transportmetod för vatten och näringsämnen.

Äkta hussvamp växer ofta nära material som består av kalk, till exempel skorstenar. Det har att göra med att när svampen bryter ner trä så ger den ifrån sig oxalsyra. För att överleva använder svampen kalk för att neutralisera syran. Detta är bra att veta när man ska renovera och då tillföra något som är kalkrikt – till exempel murverk. Det kan utlösa en hussvampsväxt.

Äkta hussvamp kan ligga vilande i virke i flera år om miljön inte är tillräckligt gynnsam. När det sedan blir bättre – fuktskador alternativt tillförsel av kalk är exempel – växer hussvampen till sig. Ifall förhållandena är perfekta kan svampen växa med upp till 15-20cm i månaden.

Till en början växer hussvampen ytligt, som ett vitaktigt lager på träet. Efter hand ändras utseendet och svampen blir grågul samtidigt som det börjar gro mer invasivt i virket. Det gör den genom sitt mycel, vilket är ett nätverk av svampceller.

Hussvamp avger även sporer, vilket ser ut i princip som kakao – ett brunaktigt fint mjöl. Det kan röra sig om åtskilliga miljarder sporer hos en utvecklad hussvamp. Hussvamp skiljer sig från annan mögel genom att inte medföra dålig lukt. Ofta luktar den ingenting, men ibland kan den utsöndra en doft som av champinjoner.

Detta gör det omöjligt för mögelhundar att särskilja genuin hussvamp från andra mer benigna svampar. Om man misstänker att man har fått angrepp av äkta hussvamp bör man kontakta en saneringsfirma och låta någon som är erfaren på området bedöma graden av angrepp.

För att bli av med hussvamp bör man avlägsna det angripna materialet samt angränsande material som säkerhetsmarginal. Det måste brännas direkt eftersom man annars kan sprida hussvamp. Det är betydelsefullt att man utreder spridningen och graden av virkesskada innan man börjar riva undan material så att man inte river undan onödigt mycket.

Det viktigaste för att bli av med hussvamp är att undanröja tillgången av fukt. Utan vätska går nämligen svampen in i ett dvalliknande tillstånd där den inte medför någon skada. Avfuktare, adekvat uppvärmning, behandling med hjälp av Tvärstopp och bra ventilation är ett måste i anslutning med att sanera hussvamp för att inte få tillbaka angreppet.