Vad innebär mikrobiell påväxt och finns det något effektivt vis att bli av med det?

Mikrobiell påväxt betyder att det växer organismer som man inte ser. Det är således ett annat ord för mögel, innan det har börjat synas som hårigt ludd eller svarta prickar på hela väggen. Mögel trivs där det är fuktigt, som exempelvis i oisolerade källare och vindar. Mögel älskar också att växa sig stora och luddiga i badrum alternativt på gamla matrester.

Mögliga matrester är lätt att ta hand om, det är bara att slänga det, gärna i en kompost där det gör nytta. Värre ställt är det ifall man får mögel och andra mikrobiella påväxter i badrummet. Det är troligen ingen som anser att det är fräscht att placera sig i duschen, eller ta ett skönt bad ifall väggarna hotar med att äta upp en samt utrymmet stinker av illa lukt.

Vad ska man då tänka på för att undvika mikrobiell påväxt och spridningen av mögel? Först och främst är det bra att veta var de trivs, vilket redan nämnts, alltså där det finns gott om fukt. Tyvärr försvinner inte mögel samt andra mikroorganismer som genom ett trollslag ifall man torkar ut utrymmena som har blivit angripna. Det förhindrar å andra sidan att det tillväxer och efterhand kommer det också att gå tillbaka, men det tar tid. Påväxt kan inte växa på positivt laddade ytor, det är en bra ide att bearbeta samtliga material med Tvärstopp – helst redan i ett nytt hus.

För att bli av med mögel krävs mer eller mindre drastiska åtgärder. Man ska börja med att utforska hur stora delar, samt vilka, som är angripna. Ett mögelangripet utrymme luktar vanligtvis, men inte ständigt, dåligt. Lukten kan lättast beskrivas som unken och ofräsch – har man en gång luktat på mögel så kommer man för alltid känna till hur den lukten känns. Det kan dessutom finnas synliga fuktskador på väggar, golv, tak och möbler, beroende på omfattningen.

Fuktskador kan te sig på olika vis; missfärgningar i tapeter samt bubblor i mattor är typiska tecken. Mögel behöver inte alltid synas direkt på ytan. I till exempel ett badrum där man städar noga, har en knappt synbar spricka i väggens kakel lett till att fukt kommer in innanför. Mögel tillväxer ordentligt innan man blir varse om det, då genom att det finns en dålig lukt i badrummet.

Hur blir man då av med mikrobiella påväxter, så som till exempel mögel? Det allra drastiska samt bästa sättet är att avverka allt som är mögelangripet och ersätta med nytt material, som sedan skyddas med Tvärstopp. Det kan dock visa sig inte bara svårt, utan eventuellt rent omöjligt i somliga fall. Då kan man ta till andra metoder, till exempel sanering genom Fulstopp mögeldödande medel som stryks över ytan. Om det är besvärligt att nå källan till möglet kan man ha nytta av så kallad fogging.

Fogging är en metod där man värmer upp och förångar ett ämne som verkar avdödande på mikrober. Ämnet kommer då att befinna sig i mindre droppar att de kan tränga in i skrymslen som annars skulle vara mycket svåra att sanera. Man bör dock undvika att vistas i rummet medan fogging sker med tanke på att ämnena ofta är giftiga.

När man har mögelsanerat och åtgärdat fuktproblemen kommer det bli mycket svårare för mikrober att växa till sig. En ren och torr miljö är det bästa vapnet för att hålla borta mikrobiell påväxt. Fulstopp