Effektiv träning med Saigonkanel

Title=Saigonkanel och ketos
Tags=Ketos med Saigonkanel
Category=1
UserCategories=Saigonkanel|bantning|socker|tips|nyheter|blogg|uncategorized
Content=Saigonkanel för maximerad ketos

Hängivna anhängare till ketogena dieter, dvs, dieter där man äter så pass lite kolhydrater att kroppen drivs av ketoner istället för glukos, märker av övergången från glukosdrivande tillstånd till ketos på skilda vis. En acetonliknande andedräkt är en vanlig effekt, likaså övergångsbesvär såsom trötthet, irritabilitet och oförmåga att fokusera som vanligt. Dessa bekymmer är snabbt övergående och när man väl hamnar i ketos blir man mer balanserad och effektiv än tidigare.bantning detox
.

Somliga lågkolhydratare har dock tufft att hamna i ketos, hur noggranna de än är med sitt reducerade kolhydratsintag och en möjlig anledning är för att deras bukspottskörtel inte reglerar insulinutsläppet som den ska och släpper ut långt mer insulin än nödvändigt.

Vad många källor nu har insett är att Saigonkanel, i själva verket all kanel men framför allt Saigonkanel, slungar in denna grupp människor i ketos, med så lite som ett halvt gram om dagen. Det finns inga undersökningar ännu på det, men erfarenheter tyder på att det finns logik bakom företeelsen.

Ketos och fettförbränning

Man eftersträvar vanligtvis ketos för att det är ett fettförbrännande tillstånd. När det inte finns någon glukos att tillgå så bryter kroppen ner fettvävnad till fettsyror som därpå blir till ketoner i levern. Lagrat fett omvandlas alltså till energi vilket medför att tillståndet effektivt bränner bort oönskade fettdepåer. Detsamma händer när man fastar – alternativt svälter.

Många personer är lyriska över att kunna äta förhållandevis ohämmat av saker som inte innehåller kolhydrater och likväl effektivt bränna fett, för den skull har dieter som Atkins samt LCHF vunnit så mycket mark.

Nya rön om lågkaloridieter

Nyligen genomförde man en mäktig sammanställning av över 16 000 vetenskapliga rapporter utförda på LCHF. Bara 68 av dessa 16 000 rapporter höll tillräckligt hög nivå för att klara av att ligga till grund för omskrivningar över hur kostrekommendationer för hantering av fetma kan ändras.

Sammanställningen visar att just lågkolhydratsdieter, såsom Atkins samt LCHF, är de dieter som fungerar både snabbast – och på under längre tid. Dessutom har man inte funnit några negativa hälsoeffekter.

Långsiktiga effekter av ett ketogent tillstånd

Det finns inga långtidsstudier av vad lågkolhydratsdieter åstadkommer med kroppen på lång sikt, men det finns inget överhängande hot mot hälsan enligt de undersökningar som har gjorts hittills.

Max fyra gram Saigonkanel om dagen

Saigonkanel kan effektivt ge upphov till stabil ketos, så eftersträvar man det bör man hålla sig till ett dagligt intag av Saigonkanel på mellan 1-4 gram. Mer än så kan vara skadligt på grund av kumarinet i kanelen. Ett överdrivet intag av kumarin kan resultera i leverbesvär, vilket är illa, men det ska mycket till.

Handla Saigonkanel

Saigonkanel – Cinnamomum loureiroi – går även under namnet vietnamesisk kanel och finns idag ännu enbart att köpa i välsorterade hälsokostbutiker, och på nätet. En avancerad spekulation tyder på att vi kommer att märka av betydligt mer Saigonkanel I handeln inom en snar framtid i takt med att insikten om dess enastående viktminskningsegenskaper framhävs.

När man handlar Saigonkanel bör man försäkra sig om att den är fräsch med tanke på att den förlorar sin kraft i takt med att den åldras.
Date=Range
Date1=2017-07-01
Date2=2017-08-31