Betala dina räkningar i tid för att undgå inkassokrav

Inkassobolagen ägs i privat regi. Det är alltså inte ett krav från Kronofogden som många inkorrekt tror. Kravet skickas till den som av någon anledning ej betalat en faktura i tid.

Den som har en skuld att driva in kallas för borgenär, och den som är försatt i skuld kallas för gäldenär. Det är borgenären som lämnar över ärendet till ett inkassobolag om nödvändigt. Det innebär att ett krav från inkassobolaget skickas till gäldenären. Från den dagen inkassokravet kommer ska skulden betalas till inkassobolaget och ej med detsamma till borgenären.

Den som har fått ett krav från ett inkassobolag bör omedelbart betala sin skuld inklusive påförda räntekostnader, samt påminnelse- och inkassoavgifter. Det finns dock fall då inkassokravet inte är korrekt. I sådana fall bör man kontakta inkassobolaget och beskriva varför. Även om kravet är riktigt men man inte kan betala så bör man kontakta inkassoföretaget och klargöra sin situation.

Inkassobolagen är i många fall medgörliga och det brukar finnas möjlighet för gäldenären att fördela betalningen och göra en avbetalningsplan. Ibland kan man komma överens om en annan betalningsdag om man vet med sig att man kommer kunna täcka skulden senare än ursprungligt förfallodatum. telenors inkassobolag

Om man inte betalar inkassokravet så kan inkassobolaget lämna över ärendet till Kronofogden. Det medför att ännu fler kostnader samt avgifter läggs på den ursprungliga skulden. Inte nog med det så finns en stor risk att få en betalningsanmärkning. Det försvårar möjligheten att i framtiden bli beviljad exempelvis ett lån.

Ett vanligt missförstånd är att man får en betalningsanmärkning när man får ett inkassokrav. Det är alltså först när skulden når Kronofogden som det kan bli aktuellt med en betalningsanmärkning. Ett inkassokrav bör dock ses som en varning. En borgenär behöver emellertid inte vända sig till ett inkassobolag om gäldenären uteblir med betalning. Borgenären har nämligen möjlighet att vända sig med detsamma till Kronofogden.

Inkassobolagens Affärsidé bygger på att personer skuldsätter sig. Det faktum att de gör det har blivit till en miljardindustri. Ju fler personer i skuld desto bättre för inkassobolagen. När bolag är borgenärer är det normalt att de säljer sina skulder vidare till inkassobolagen som får inkassera skulderna. Det är en marknad som blivit bättre för inkassobolagen. När de övertar kreditkrisen uppstår en lönsamhet. Hanteras risken på ett bra vis finns tillfälle att göra enorm avkastning.

Inkassobolag som köpt fordringar tjänar kapital på dröjsmålsräntor. När ett ärende når Kronofogden inbringar inkassobolaget inkomster via att gäldenären tvingas erlägga avgifter. Det har visat sig att den processen är väldigt vinstgivande för inkassobolagen.