Skuld till ett inkassobolag

Det är fel att inkassokrav skickas av Kronofogden.. Ett inkassokrav kommer alltid från ett privat bolag medan krav från Kronofogden är ett begäran från en statlig myndighet.

Den som får ett inkassokrav kallas för gäldenär och står i skuld till fordringsägaren, d.v.s. borgenären. Ett inkassoärende blir det först när borgenärens ursprungliga faktura med eventuella påminnelser inte blivit betald i tid. När det händer har borgenärer i egenskap av både företag och privatpersoner rätt att ge över ärendet till ett inkassoföretag.

Det medför att det kommer ett krav från aktuellt inkassobolag med ett förfallodatum som gäldenären får förhålla sig till. Från den dag ärendet inkommer till inkassoföretaget tvingas gäldenären betala sin skuld direkt dit istället för till borgenären.

Från och med nu är det inkassoföretaget du skall erlägga skulden till. För att undvika att ärendet skickas framåt till Kronofogden bör inkassokravet inberäknat eventuell ränta samt påminnelse- och inkassoavgifter genast betalas till inkassoföretaget. Man bör självklart kontakta inkassoföretaget ifall kravet är felaktigt. I det fall kravet är riktigt men man inte kan betala bör man ta kontakt med inkassoföretaget och klargöra din situation.

Man kan försöka få inkassoföretaget att upprätta en avbetalningsplan. Eller kan man komma överens om en senare betalningsdag. När man ringer inkassobolaget för att beskriva läget så är det angeläget att uppge referensnummer m.m. bästa inkassobolaget Om skuldsituationen är riktigt illa så är rådet att kontakta vänner samt familj för att undersöka om någon kan hjälpa ur den ekonomiskt svåra situationen.

Den som undviker att erlägga inkassokravet riskerar att få ärendet överlämnat till Kronofogden. Det medför extra kostnader och avgifter. Det som kanske är mest ofördelaktigt är att man riskerar att få en betalningsanmärkning, vilket innebära att det kan bli svårt att ta olika typer av lån. Man bedöms alltså som mindre kreditvärdig.

En borgenär behöver inte nödvändigtvis vända sig till ett inkassobolag om inte skulden betalas i tid. Borgenären kan vända sig direkt till Kronofogden som då skickar geldäneren ett betalningsföreläggande.