Har ditt hus drabbats av alger eller mögel?

Är man villaägare kommer man förr eller senare, med lite otur, att vara tvungen att uträtta en alg och mögeltvätt på sitt hus. Det finns en massa skilda metoder och många hävdar att det finns lika många metoder som det finns problem med alger och mögel.

Först och främst måste man dock identifiera ett eventuellt alg- alternativt mögelangrepp. Det gör man lättast genom att börja söka på de punkter där dessa angrepp vanligtvis, eller lättast, bildas. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med dålig dränering, där det finns betong som har påväxt alternativt finns täckt eller bakom en installation av kakel.

Man kan som amatör känna igen ett alg- eller mögelangrepp p.g.a. dess ganska unkna och dåliga lukt. Man måste så snart man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som bekymmer med bilen, ju längre tid det går till man fixar problemet, desto mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden ökar exponentiellt med tiden.

Man kan, för att försäkra sig att man minsann har ett besvär, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt där man har problem med mögel. När man väl planlagt alla angrepp i sitt hus ska man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur allvarligt angreppet är kan man antingen uträtta det själv (vid mindre och ytligare angrepp), eller välja att hyra in en professionell saneringsfirma som till exempel Anticimex eller liknande. Kostnaden att hyra in en professionell firma är rätt så hög, men ifall angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in yrkesfolk som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör åter hänvisning till kostnaden vid besvär med bilen.

Det finns en rad med annorlunda rengöringsmedel som man kan använda för att genomföra sin alg och mögeltvätt och det är stor skillnad på kostnaden för att inhandla dessa rengöringsmedel. Det kan börja på bara några kronor per liter och ända upp till flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte alltid vara det dyraste som är det främsta.

I en undersökning som Folksam nyligen med många av marknadens ledande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen faktiskt lämnade den tvättade ytan fullständigt mögelfri efter ett år. Och det mest iögonfallande var nog att det som slog de flesta av de övriga rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel samt vatten.
I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lättare påväxt av mögel efter något år, men i jämförelse med många andra rengöringsmedel så var det ett utmärkt resultat. Oerhört få övriga rengöringsmedel lyckades faktiskt klara ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara gynnsammare lyckades fullständigt ta bort all antydan till påväxt av mögel. Klicka Här för mer detaljer
Det går således att utföra en alg och mögeltvätt till en förhållandevis låg kostnad, enbart ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel.

Har ditt hus drabbats av alger alternativt mögel?

Förmodligen kommer de flesta ägarna till hus någon gång vara i behov av att utföra en tvätt av både alger och mögel på huset. Det finns en massa skilda metoder och flera hävdar att det finns lika många metoder som det finns bekymmer med alger och mögel.

Först och främst måste man dock identifiera ett eventuellt alg- alternativt mögelangrepp. Det gör man lättast med hjälp av att börja söka på de punkter där dessa angrepp oftast, eller lättast, uppstår. Det brukar vara källare och badrum samt andra utrymmen med bristfällig dränering, där det finns betong som har drabbats av påväxt eller befinner sig täckt eller bakom en installation av kakel. Klicka här nu.

Man kan som amatör känna igen ett alg- eller mögelangrepp på grund av dess rätt så unkna samt dåliga lukt. Man måste så snart man får reda på ett sådant angrepp se till att gå till botten med det. Dessa angrepp är lite som bekymmer med bilen, ju längre tid det går till man fixar problemet, ju mer kommer det att kosta att renovera det, och kostnaden stiger exponentiellt med tiden.

Man kan, därför att försäkra sig att man minsann har ett besvär, ta in en mögelhund som sedan söker igenom huset och indikerar exakt där man har problem med mögel. När man väl planlagt alla angrepp i sitt hus ska man påbörja sin alg- och mögelsanering så snart som möjligt. Beroende på hur allvarligt angreppet är kan man antingen utföra det själv (vid mindre samt ytligare angrepp), eller välja att hyra in en professionell saneringsfirma som till exempel Anticimex eller dylikt. Kostnaden att hyra in en professionell firma är rätt så hög, men om angreppet har gått på djupet är det bättre att hyra in proffs som tar hand om problemet helt och hållet, jag gör åter referens till kostnaden vid bekymmer med bilen.

Det finns en rad med diverse rengöringsmedel som man kan använda för att utföra sin alg och mögeltvätt och det är stor skillnad på kostnaden för att köpa dessa rengöringsmedel. Det kan börja på bara några kronor per liter och ända upp till flera hundra kronor per liter. Och det behöver inte jämt vara det dyraste som är det främsta.

I en undersökning som Folksam nyligen med flera av marknadens ledande rengöringsmedel mot alger och mögel så visade det sig att ingen av rengöringsmedlen faktiskt lämnade den tvättade ytan fullständigt mögelfri efter ett år. Och det mest iögonfallande var nog att det som slog de flesta av de övriga rengöringsmedlen var en blandning av Yes diskmedel och vatten. I och för sig lämnar denna blandning fortfarande lättare påväxt av mögel efter ett år, men gentemot flera andra rengöringsmedel så var detta ett utmärkt resultat. Väldigt få andra rengöringsmedel lyckades faktiskt sikta mot ett så pass bra resultat, och ingen av de rengöringsmedel som vara bättre lyckades helt ta bort all antydan till påväxt av mögel.

Det går således att utföra en alg och mögeltvätt till en förhållandevis låg utgift, bara ett par få kronor per liter, med vanligt diskmedel.