Så gör du ifall det växer alger över huset

Svenska villaägare har ständigt haft bekymmer med alger som växer på alla möjliga platser i sina hus. De mest vanligt förekommande ställena för algväxt är i fuktiga utrymmen med dålig dränering som badrum, källare samt förråd. Men algväxt kan också förekomma på tak, ytterväggar och staket, dock är denna variant av alger inte särskilt farliga, utan problemet är snarare att det vanligtvis är visuellt exponerade, och det ser helt enkelt oerhört ovårdat ut.

Men man bör fortfarande vara försiktigt, om man låter det gå 10-15 år utan att göra någonting åt algerna så kan de börja göra skada då de med tiden äter sig in i träet. Dessa är mestadels gröna alger och anledningen varför de inte skadar träet är att de tar sin näring av ytskiktet och de äter sig följaktligen inte in i träet.

Det främsta sättet att undvika besvär med alger på tak, ytterväggar samt staket är att utföra vanligt underhåll, som regelbunden rengöring samt målning av dessa ytor vid behov. Ifall man har bekymmer med mögel och alger rekommenderas man starkt att undvika att måla under pollensäsongen när mögel- och algsporer vanligtvis sprider sig på samma gång och kan då potentiellt lägga grunden till mögel- och algproblem. Det är dessutom rekommenderat att inte måla när luftfuktigheten är hög då detta också ökar risken för bekymmer med mögel och alger.

De alger och mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar generellt ge upphov till mer allvarliga bekymmer då dessa ges större potential att expandera. Det beror på att denna typ av stängda miljöer är optimal i jämförelse med öppna miljöer såsom tak, ytterväggar samt staket. Dessutom brukar dessa utrymmen vara exempelvis badrum, tvättstugor och källare som vanligtvis kräver mer arbeten än andra utrymmen om det uppstår behov att renovera dem i samband med en eventuell sanering.

Det mögel som växer i fuktiga utrymmen brukar även vara svårare att upptäcka då denna ofta växer dolt. Det enklaste sättet att erhålla svar på om man har besvär med mögel är att hyra in en mögelhund som helt enkelt “luktar sig” till om och var det förekommer dold mögelväxt. Mögel- och algväxt inomhus har en tendens att vara hälsofarlig då det med tiden kan börja växa giftigt mögel samt alger. Fulstopp

Har man till exempel haft problem med ihållande ruskväder i kombination med hårda vindar, som möjliggör att fukt tar sig in i annars icke-drabbade delar av ett hus, så kan mögel och alger gro och få växa till sig ifred. De hälsoproblem som kan uppstå är bland annat, huvudvärk, nästäppa, ögonirritation samt allmän matthet.

Det främsta sättet att bekämpa denna typ av kontaminering är att först och främst motverka att fukt tar sig in i husstrukturen från genom att täta alla skarvar och möjliga punkter där fukt kan ta sig in. Äldre hus har oftast sämre tätning än nyare hus, med undantag för mycket gamla hus där man var uppmärksam för dessa bekymmer. Mer info: På denna sajten

För det andra bör man vid hårt väder göra en genomgång av sitt hus för att se om det finns några punkter där fukt har ansamlats och i sådana fall kontakta experter som kan kolla närmare på problemet och vidtaga relevanta åtgärder.

Den gyllene regeln som man aldrig få glömma som villaägare är att ju längre man väntar med att åtgärda ett problem med alger ju mer kommer det att kosta att fixa problemet!