Ta hjälp av effektiva medel för borttagning av alger

Det finns verkligen en hel del skilda algmedel att selektera bland på den svenska marknaden. De flesta fungerar på samma vis; de hjälper på ett eller annat sätt till att få bort algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det finns lika många metoder för att råda bot med alger som det förekommer människor som har haft besvär med alger.

Ett av de mest vanliga hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller dylikt, samt vanligt ljummet vatten. Man tar därpå en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som har drabbats av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar det funka helt enastående. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan nyttjas. Dessa brukar vanligtvis kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan överlägga mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man ser på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett förslag på ett bra och oerhört billigt recept på algmedel. Vanligtvis brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid (bensalkonklorid) som spädes ut tillsammans med vatten, detta kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte många vet detta beror på att tillverkarna mestadels använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening alternativt N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för besvärligt för att man ska kunna mixa det själv. Och det är exakt det som tillverkarna vill åstadkomma. Klicka Här för mer info.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan handlas på flaska i hög koncentration och sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta butiker som erbjuder kemiska produkter. Bensaltensiden kan sedan spädas till lägre koncentration för att nyttjas som rengöring.

Ifall man kollar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som förekommer på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid vara runt 8%. Vidare ges instruktioner att man ska helst späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, således landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid med en koncentration på 8% kan kosta allting mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Ifall man själv blanda kan man således komma undan med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, ifall man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax ovanför 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan därefter användas för att motverka alger, mögel, mossa samt lavar i samtliga utrymmen där de kan tänkas gro som badrum, källare samt andra utrymmen med illa dränering.

Man kan till och med bruka bensaltensid som förebyggande kemikalie i målarfärg. Man ska då blanda ca 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och sedan måla som vanligt. Detta ger ett skydd mot algangrepp som varar flera år och effektivt sätt kostar oerhört lite, framför allt arbete på somrarna.

Vad man dock ska vara varsam med när man nyttjar bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder riktig skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder samt handskar och att man hanterar den med största varsamhet så man inte spiller eftersom det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt stundtals.

Vilka är de vanligaste medlena mot alger?

På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta funkar på samma sätt; de hjälper på ett eller annat sätt till att få undan algväxt från någon form av yta. Man kan nästan säga att det finns lika många metoder för att råda bot med alger som det förekommer människor som har haft problem med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller liknande, samt vanligt ljummet vatten. Man tar därefter en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som har drabbats av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar detta funka helt utmärkt. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan nyttjas. Dessa brukar mestadels kosta allt från 20 kronor per liter ända upp till flera hundra kronor per liter. Man kan diskutera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man kollar på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett förslag på ett bra och oerhört billigt recept på algmedel. Normalt brukar den enda substansen i algmedel vara bensaltensid som späs med vatten, detta kallas för bensalkonklorid. Anledningen varför inte flera vet detta beror på att tillverkarna vanligtvis använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening alternativt N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för besvärligt för att man ska kunna mixa detta själv. Och det är exakt detta som tillverkarna vill uppnå.

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan handlas på flaska i hög koncentration och sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan handlas för under 400 kronor från de flesta affärer som erbjuder kemiska produkter. Bensaltensiden kan därefter spädas till lägre koncentration för att användas som rengöring.

Om man kollar på de rengöringsmedel som består av bensaltensid som finns på marknaden brukar koncentrationshalten av bensaltensid utgöra runt 8%. Vidare tillhandahålls instruktioner att man bör späda denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, således landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid som har en koncentration på 8% kan kosta allt mellan 50 ända upp till 200 kronor per liter. Ifall man personligen blanda kan man således komma undan med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan därefter användas för att bekämpa alger, mögel, mossa samt lavar i samtliga utrymmen där de kan tänkas växa såsom badrum, källare och andra utrymmen med dålig dränering.

Man kan till och med nyttja bensaltensid som preventiv kemikalie i målarfärg. Man ska då blanda ungefär 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg och sedan måla som vanligt. Det ger ett skydd mot algangrepp som varar flera år och effektivt sätt kostar väldigt lite, framför allt jobb på somrarna. Klicka här för mer tips

Vad man dock ska vara aktsam med när man använder bensaltensid, och alla andra kemikalier för den delen, är att man använder korrekt skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder samt handskar och att man hanterar den med största försiktighet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt stundtals.