Sanering med Anticimex

Den möjligtvis största saneringsfirman i Sverige heter Anticimex. Bolaget grundades 1934 som ett familjeföretag och har under de senaste 76 åren expanderat till ett internationellt bolag med tusentals anställda. Företagets affärsidé är väldigt intressant, istället för att sälja och ta betalt för en sanering säljer man en försäkran om en skadedjursfri miljö. Detta medför att man i praktiken självklart kan ta mer betalt, men även att man arbetar med att förebygga bekymmer hos kunden vilket för kunden är betydligt mer adekvat än exempelvis en enskild mögelsanering. Anticimex specialiserar sig på allt från illa lukt, skadedjur, alger, lavar, mossor till fukt och mögel. Dessa bekymmer brukar man normalt finna i badrum och andra fukta utrymmen.

Privatpersoner samt bolag

Anticimex inriktar sig på att förse både privatpersoner samt företag med sina tjänster. För privatpersoner delar man in sina tjänster i fyra undersektioner: skadedjur, lukt, boende samt energi. Skadedjur innefattar principiellt alla typer av insekter och småkryp som gör skada i hemmet eller dess omgivning på ett eller annat vis. Det absolut vanligaste problemet är getingbon under sommarmånaderna som attackerar både bostadshus och sommarhus. Anticimex jobbar mycket metodiskt. För att kringgå att använda för mycket gift vid sanering så identifierar man vilket skadedjur som vållar problemet för att sedan använda gifter som är specialanpassade för exakt den typen av angrepp. Detta är en service som man även förser företag med.

Den andra kategorin är fuktproblem. Fuktproblem är oftast enormt besvärliga och framförallt kostsamma. Anticimex filosofi är att angripa problemet så snart som möjligt efter att det uppstått. Fuktproblem leder vanligtvis till bekymmer med mögel och måhända till och med hussvamp. Något som är säkert är att ju längre man väntar med att ordna problemet ju dyrare blir sluträkningen. Enligt en undersökning som Anticimex genomförde nyligen visade det sig först och främst att de flesta fuktskador inte upptäcks i tid, varför kostnaderna blivit dyra. Den genomsnittliga kostnaden för att fixa en fuktskada brukar landa på mellan 10000 och 15000 kronor ifall villaförsäkringen täcker utgiften. Ifall villaförsäkringen inte täcker kostnaderna kan kostnaderna mycket väl komma upp på flera hundra tusen.

Den tredje kategorin är boende. Anticimex erbjuder tjänsten att verkställa inspektion av hus och villor innan köp eller försäljning därför att upptäcka eventuella fel så att inga otrevliga överraskningar uppstår vid köp eller försäljning. Det är väldigt bekvämt för både köpare och säljare eftersom Anticimex också täcker eventuella oväntade kostnader som uppstår och som inte framgick vid besiktningen upp till flera hundratusen.

Den fjärde kategorin är energi. Anticimex utvärderar energiförbrukningen i hus och hem för att avgöra om man slösas energi i onödan. Undersökningar har visat att så mycket som 40 % av all energiförbrukning i är relaterat till våra byggnader och mer än ofta är dessa in energieffektiva. Det kan vara allt från undermålig ventilation till bristfällig isolering. Klicka här nu.

För företag erbjuder Anticimex samma tjänster som för privatpersoner, men utöver dessa erbjuder man även tjänsterna livsmedelshygien och brandsäkerhet. Man ser till att de företag som anlitar dem att de faktiskt uppfyller de normer samt lagar som styr livsmedelshantering och brandsäkerhet. Anticimex arbetar, för de här områdena, efter filosofin att man menar reducera kostnaderna för företag och hjälpa dem undvika bekymmer inom de två sistnämnda områdena.