Vilka artros symtom finns det och hur vet man att det är artros?

Vad orsakar artros och hur kan man behandla artros?

Det finns flertal anledningar till att man drabbas av stela leder med eller utan värk. En vanlig diagnos av den här typen av problem är artros och det här är numera en folksjukdom som miljontals människor världen över drabbas av. Det finns medicin mot artros men det är betydelsefullt att förstå att det här är ett tillstånd som man inte kan kurera. Artros läkemedel syftar till att hejda sjukdomen och dessutom till att tillhandahålla smärtlindring.

glykosamin bild

Men innan du börjar ta artros tabletter för att reducera krämpa och få bättre rörlighet i leder så är det väldigt angeläget att du tar reda på att du minsann har fått den här sjukdomen. Det finns nämligen andra ledsjukdomar som har liknande symptom men som borde behandlas på andra sätt. Självdiagnostisering är aldrig att rekommendera, men när du väl har fått artrosen konstaterad så kan du själv börja se dig om efter en bra behandling mot artros.

Om brosken helt försvinner så blir det ben mot ben och det kan göra otroligt ont. Detta kan ske vid mycket ensidig påfrestning som inom yrken där man utför ett visst rörelsemönster och inom somliga sporter som exempelvis balett. När det gör mycket ont eller då man inte kan röra på sig så kan man bli rädd, men man dör inte av artrosen och den går att vårda.

Är det artros?

Varje år så drabbas runt en halv miljon svenskar av ledsvikt som är ett annat namn på artrosen. En stor merpart av de som drabbas är kvinnor och det här är inte en naturlig del av åldrandet utan en sjukdom som orsakar nedbrytning av brosk på ett sätt som gör att kroppen inte hinner med att frambringa nytt tillräckligt kvickt.

Om du har värk i lederna så kan det röra sig om den här sjukdomen och höftledsartros symptom kan likna de symptom man upplever av artros i fötterna eller i fingrarna. Du bör bli undersökt om du upplever följande artros symtom:

• Det är tufft att komma igång igen efter stillasittande
• Leder som du använder ofta och flitigt (såsom tummen för sms) börjar bli stela
• Du kan inte längre röra dig normalt då fötter, händer, knän, höfter eller andra viktiga leder upplevs som att de låser sig
• Du har en tidigare skada som plötsligt gör sig påmind igen (detta kallas för sekundär artros)
• Stelheten är markant på morgonen direkt efter uppvaknandet
• Ledvärken du upplever uppstår för det mesta under den senare delen av dagen
• Dina leder är svullna, känns varma och ger måhända upphov till knakande ljud

Artrosen är en ledsjukdom och den beror inte på att du har slitit ut lederna men den kan mycket väl påskyndas samt förvärras av att du sliter mycket på en viss kroppsdel. Ifall du upplever ovan nämnda symptom så kan det mycket väl vara så att du har sjukdomen men det är av yttersta vikt att diagnosen ställs av en doktor och inte av Läkare Google!

Var kan man drabbas?

Man kan drabbas av artros i skilda kroppsleder men inte i organen. Det är vanligt att man upptäcker sjukdomen då man får ont och får svårt att röra på viktiga leder som knän, axlar, fötter, käke, ryggrad samt händer. På senare tid så har det uppstått nya zoner för artrosen som exempelvis den nedre delen av tumleden som används flitigt av de som skickar sms på telefoner.

Man kan i stort sett drabbas i vilken led som helst men det är förstås svårast då det rör sig om fötter, höfter och händer eftersom värk i dessa gör det mycket besvärligt att fungera som vanligt. Med ett knä som låser sig så kan man ju inte gå normalt i trappor, och en stel rygg kan leda till att man blir praktiskt taget immobil.

Vem får sjukdomen?

Det är alltså så att den större delen av de som drabbas är kvinnor och det rör sig om lite äldre människor fast unga kan likaså få artros. Eftersom att man har sett att äldre ofta drabbas av stela leder samt värk så har artrosen fått ett oförtjänt rykte om sig som en åldersåkomma hellre än en faktisk sjukdom.

Är man äldre så är risken större att man får artrosen men det finns fler faktorer som spelar in. Det är även så att detta är en nedärvd sjukdom. Man har även sett att övervikt kan påverka risken såväl som svaga muskler. Har man tidigare skador så kan detta också resultera I sekundär artros, och stor belastning på en viss led är även detta en riskfaktor

Orsaker

Orsakerna till artros är åldrande, skador, övervikt och överbelastning. Flertal gånger så ser man även en kombination av dessa. Det finns även orsaker som vi fortfarande inte vet och det forskas fortsatt inom detta område och nya rön presenteras alltemellanåt. Om det är så att man har artrosen i familjen och därefter utsätter händer, fötter alternativt annan kroppsdel för överbelastning så är risken stor att man utvecklar sjukdomen.

Det är viktigt att inse att man inte kan bli smittad med artros men samtidigt så är det förstås så att somliga arbetsuppgifter, sporter samt andra fysiska aktiviteter kan medföra ett grupptryck där man fortsätter att slita på leder trots att kroppen säger ifrån och klart visar att aktiviteten inte är bra.

Medicinsk behandling

För den som är överviktig så kan en första naturlig medicin mot artros vara att helt enkelt gå ned i vikt. Detta kan mildra symptom och dessutom medföra att utvecklingen av sjukdomen bromsas. På samma vis så kan den som har drabbats av problemet på grund av överbelastning få lindring genom att sluta utsätta kroppen för alltför stora påfrestningar.

Behandling av artros betyder inte att man tar medicin artros botas av för det finns som sagt inget botemedel eller atros naturläkemedel som botemedel. Det rör sig ständigt om att dämpa problem med stel i lederna, stelhet samt värk och att hjälpa brosket att komma igen så att man får en bättre rörlighet i leder och undviker ben som gnider direkt mot varandra pga. för lite ledvätska och ger upphov till värk.

När man har riktigt stora problem så kan en medicin mot artros smärtan vara kortison men detta är ju inget som man kan ta hur länge som helst. Då är det bättre att finna hållbara lösningar som gör att man kan hålla sjukdomen i schack och dessutom få bukt med värken.

Man kan behandla artros med mer än medicin mot artros och för de flesta så är det en stor hjälp att besöka en sjukgymnast som visar hur man kan röra på kroppen för att bygga upp ett naturligt stöd samtidigt som man förändrar sin kost för att få i sig bra ämnen som exempelvis glukosamin.

Träning

Träning, gärna i kombination med atros hälsokost, är rentav jättebra för den som har drabbats av artrosen men det bör inte vara slitande träning som lägger för stor vikt på det drabbade området. Genom att jobba upp smidigheten samt hjälpa kroppen att balanseras så kan man få åter rörligheten och dessutom undfly den smärta som artrosen ger.

Träningen ska utföras på rätt sätt och i början så bör man gå till en sjukgymnast som visar de övningar som man ska utföra för att komma åt den typ av artros som man har. Det kan nämligen se en aning annorlunda ut beroende på var man har drabbats. Därutöver så ska man tänka på att man kanske behöver saker såsom skoinlägg för att ge knän samt rygg ett bättre stöd.

Något som är rätt intressant då man talar om träning är att den rentav kan motverka annalkande artros. Detta är självklart en aning knepigt för det är ju inte samtliga som vet om att de har sjukdomen i familjen alternativt att de riskerar att drabbas.

Något som är mycket bra vad gäller träning är att man inte behöver träna så mycket för att det ska göra en skillnad. Med enklare övningar som man utför några minuter per dag så kan man göra skillnaden mellan stela leder och värk och detta är verkligen något som den som jobbar stillasittande ska överväga. Går man på gym kan töja på lederna i stretchingavdelningen alternativt hänga med på en klass rörlighetsträning elle yoga.

Naturlig behandling av artrosen

Vid sidan om träning som är till för att upprusta kroppen och öka på smidigheten så kan man också ta kosttillskott som är en hjälp för leder och för brosket. Här finns det flera olika ämnen som i studier har visat sig vara väldigt effektiva.

Man kan börja med att lägga om sin kost för att se till att man får i sig ämnen såsom glukosamin, musselextrakt, ingefära, strandnypon samt djävulsklo. En del av dessa ämnen kan förstås vara lite svåra att få naturligt via maten och då kan kosttillskott som är koncentrerade vara en stor hjälp.

Naturlig behandling är väldigt betydelsefull för man kan inte ta medicin mot artros hur länge som helst. Tunga mediciner som är till för att dämpa värk är inte hälsosamma för kroppen och för den skull så behöver man hållbara alternativ som ger samma verkan på lång sikt.

Det bästa är förstås ifall man kan börja behandla på ett tidigt stadium då den bromsande effekten leder till att man måhända aldrig behöver uppleva mer än stelhet då man genast jobbar åt rätt håll och håller lederna i bra kondition trots sjukdomstillståndet.

Glukosamin och strandnypon

Två ämnen som ideligen nämns som bra mot artros är glukosamin samt strandnypon. Här finns det en hel del vetenskaplig dokumentation som visar att det rentav fungerar med dessa naturliga mediciner mot artros. nyponpulver biverkningar.

Men det är viktigt att inse att det här inte fungerar för samtliga.

Både strandnypon samt glukosamin har visat sig ge lindring, och glukosamin till viss del bromsande effekt på broskets nedbrytning, så det är väl värt att pröva. Tänk även på att du kommer att behöva ta kosttillskotten under några veckors tid, stundtals längre, innan du märker någon skillnad.

Man bör alltså testa med glukosamin, strandnypon samt andra naturliga mediciner mot artros under en längre tidsperiod innan man ger upp. Om du ser att dessa preparat inte hjälper så finns det en hel arsenal av naturliga alternativ. Du kan exempelvis testa musselolja som även denna i studier har visat ge en fin verkan på artrospatienter vad gäller lindring av besvären.

Enklast är att börja med glukosamin för det är den renaste formen av denna typ av kosttillskott. Glykoamin omvandlas i kroppen till ledsmörjvätska, hyaluronsyra.

MSM är ett annat bra kosttillskott för artrosbehandling. I kombination med glykosamin (man kan inhandla en burk av varje) får man synergieffekter (1+1 blir mer än 2 i resultat). Glukosaminet smörjer lederna samt hjälper brosket. MSM saktar ned nedslitningen av leder, reparerar brosk och leder, bekämpar smära och inflammation. Köp svensktillverkade produkter i hälsokosthandel eller på svenska sajter som allt-fraktfritt.se eller CDON.

Operation

I vissa fall så väljer man att operera och att byta ut den utslitna leden med en protes. Även ifall vi idag har den kunskap som krävs för att på ett säkert sätt utföra den här typen av operationer så är det inte en ringa sak att byta ut en led. Kan man behandla artrosen på övrigt vis så är det att föredra.

En ung människa som har slitit ut en led så pass att den inte längre går att vårda med medicin kan har större hjälp av en operation. Med ett knä eller en fot som man inte kan gå på så blir livet besvärligt. Kommer man fram till att en operation är att föredra så är detta inget att vara rädd för och i Sverige så kan man förvänta sig goda resultat av proceduren.

De moderna procedurerna är verkligen imponerande och leder till att benet växer ihop med protesen på ett naturligt sätt. Med en operation så kan man i stort sett återställa ett knä och helt bli av med artrosen. Man blir då också av med värken och tids nog så kan man röra på sig som vanligt igen.

Ifall du misstänker artros…

Ifall du misstänker att du måhända har artros så är det angeläget att du genast undersöker detta. Man ska inte fortsätta att påfresta leden som känns en aning stel och tänka att det säkert går över. Kom ihåg att det dessutom kan röra sig om andra sjukdomar som kan vara besvärligare än vad artrosen är.

Det första steget att ta är att klubba att det rör sig om artros, nästa steg blir att ge omedelbar lindring med medicin mot artros som kan vara naturlig såvida du inte behöver akut smärtlindring samt antiinflammatorisk medicin. Med vetskapen om att du lider av artrosen så kan du göra så mycket för att modifiera din livskvalitet.

För att fördröja utvecklingen av artros I tid är det viktigt med bra kostvanor, mycket träning och att äta kosttillskott med glukosamin och msm.

Vad är en effektiv hjälp mot artros?

Artrosen drabbar både unga och gamla, och det här är en sjukdom och inte något som man drabbas av enbart på grund av åldern så som flera tror. Man kallar även artros för ledsvikt vilket ger en bättre bild av vad det handlar om, nämligen leder som av olika anledningar blir utsatta för alltför stora påfrestningar, får brist på ledvätska och som inte längre fungerar som de ska. Då broskproduktionen inte ligger på rätt nivå och man förlorar mer brosk än vad kroppen behöver så kan artros symtom visa sig.

Det finns hjälp mot artros men man kan aldrig bota sjukdomen. Det är dock viktigt att veta att man med en god artros behandling kan hejda sjukdomsförloppet för att på så vis återfå smidighet i leder och för att bli av med krämpa.

glukosamine bild

Artros symtom

Man kan tala om tre huvudsakliga artros symtom och de är:

• Plåga

• Svullnad

• Stelhet

Man kan ha samtliga tre samtidigt eller kanske bara ett av symtomen. Hur pass stel man är och hur ont det gör kan också variera. Om det är begynnande artros så kan hända man mest upplever en aning stelhet i leder efter att ha suttit still, och smärta efter att ha utsatt ett visst område av kroppen för extra mycket börda.

Smärtan kan bero på att ben utsätts för extra press eller på att broskbitar irriterar leden. Stelheten kan bero på att det finns vätska i leden eller för att det inte längre finns en normal kuddeffekt då man har mindre brosk. Svullnaden kan bero på ansamling av ledvätska såväl som på att leden blir irriterad glukosamin eller nypon.

.

Hur påverkar symtomen din livsstil?

När man försöker komma fram till om det rör sig om artros så ser man mycket på hur symtomen som du upplever påverkar din livsstil. Vanliga problem som man kan ha är:

• Det är svårt att gå och springa
• Det är svårt att gå i trappor
• Det är komplicerat att böja sig ner alternativt huka
• Det är tufft att göra vardagliga saker som att köra bil, skriva och bära saker

Diagnos

Även om du har goda anledningar till att ana artrosen så ska du inte ge dig ut och skaffa egen hjälp mot artros. Det är betydelsefullt att du blir undersökt av en doktor som kan fastslå att det minsann rör sig om den här sjukdomen och inte om något annat som kräver en annan typ av behandling.

Behandling

Man kan motverka artros på lite olika sätt men man kan som sagt aldrig fullständigt bota artros. Med artros tabletter som exempelvis glukosamin tabletter så kan man smörja leder och även påverka tillverkningen av brosk till det bättre. Det finns glukosamin i mat men då man behöver en aning mer än normalt så är det klokt att använda sig av bra kosttillskott.

Artros naturläkemedel finns, 2 stycken står ut. Glukosamin (nu läkemedelsklassat och finns på apotek) omvandlas till ledvätska som smörjer lederna, hyaluronsyra. MSM, organiskt svavel reparerar ledbrosk och leder, motverkar inflammationer, smärtlindrar samt saktar ned den årliga nedslitningen av leder. Tar man båda dessa naturläkemedel mot artros tillsammans får man bäst verkan. Båda är naturliga produkter vi får i oss via maten, bara för lite.

Med god behandling så kan man se att de artros symtom som man börjat ha ont av sakta avtar och det går att bli fri från smärta och svullnad samt få åter flexibilitet med helt naturlig artros medicin som inte leder till några allvarliga biverkningar eller ett beroende.