Gå ned långsamt i vikt i viktminskningsfasen

I påföljande steg efter induktionsfasen så hamnar bantaren i viktminskningsfasen. Givetvis förutsätter viktminskningsfasen att bantaren faktiskt tagit sig genom induktionsfasen med tanke på att det är centralt att faserna följs i korrekt ordning. När man å andra sidan har tagit sig igenom hela dieten kan man lättare hoppa mellan faserna ifall man inte skulle förmå bevara en stabil vikt.

När man börjar banta i enlighet med Atkinsmetoden och har som uppsåt att fullgöra dietens samtliga fyra faser är det viktigt att man verkligen har bestämt sig för att banta. Ifall motivationen är kass finns nämligen en risk att vikten kommer växla alldeles för kraftigt upp och ner. Det är minsann dåligt för kroppen och brukar i slutändan generellt medföra en viktökning.

Från induktionsfasen till viktminskningsfasen så bör det ta ca 2 veckor. Viktminskningsfasen i sig kan bestå i upp till sex månader beroende på skilda människors förutsättningar. Med tanke på att induktionsfasen är extremare så innebär det att viktminskningen inte händer lika drastiskt i viktminskningsfasen. En del kan temporärt mista lite motivation när man ser ett försämrat resultat. På det stora hela fortsätter man dock gå ner i vikt men endast i långsammare tempo.

Kroppen skulle inte orka rasa i vikt som under induktionsfasen under en längre tid. Dock kan en del utan besvär välja att fortsätta i induktionsfasen något längre än 14 dagar. Många gläds över att gå ner 2- 4 kg i induktionsfasen, vilket är den främsta anledningen till att man håller sig kvar längre innan man går över till viktminskningsfasen.

Flera som träder in i viktminskningsfasen beskriver en befrielse då de inte längre måste hålla överdriven uppsikt över kolhydratintaget. Viktminskningsfasen varar vanligtvis förhållandevis länge och tanken är att man ska finna sin kropps egen gräns för kolhydratintag. För somliga tar det längre tid än för andra att hitta balansen. Exakt hur lång tid det tar är individuellt och beroende av en mängd skilda faktorer såsom ålder, kondition, hormonstatus samt ämnesomsättning. Bra atkinssajt Därjämte påverkas flera av dessa faktorer av arv.

För att uppnå sin idealvikt ska man således oerhört sakta öka sitt kolhydratintag för att få reda på sitt gränsvärde. Tanken är att viktminskningen så småningom ska stagnera och att man ska tappa i vikt bara till dess den punkten är uppnådd. Viktminskningsfasen är en generös fas på så vis att man får förhöja sitt intag av kolhydrater med 5 gram per vecka. Från induktionsfasen tillåtna 20 gram om dagen så får man efter 2 veckor i viktminskningsfasen inta drygt 21, 5 gram om dagen.

Det är enligt somliga en tämligen liten höjning men det är heller inte meningen att Atkinsdieten ska gå raskt med tanke på att man ska ställa om sina matvanor. Det är en process som förhoppningsvis kommer resultera i att man håller vikten ur ett långsiktigt perspektiv. Ökningen av kolhydrater i viktminskningsfasen pågår till dess man finner sin personliga punkt där man varaktigt håller vikten stabil.

I viktminskningsfasen kan man på allvar börja variera sin kost mer och laborera utifrån egna preferenser. Ett gott tips är dock att öka intaget av vegetabilier till en början. I viktminskningsfasen är det dessutom tillåtet att inta viss mängd alkohol, vilket det alltså inte är i induktionsfasen.

Atkinsmetoden lämpar sig väl för massa personer

Man hör ofta att Atkinsmetoden ska vara flexibel och lämpa sig för massa olika människor. Vi har alla annorlunda förutsättningar och lever under särskilda villkor och omständigheter. Då och då kan det innebära begränsningar i levnadssätt, och att till exempel påbörja Atkinsdieten är därför ej självklart för alla med tanke på de risker dieten kan innebära för en del.

Den som lätt blir gnällig och trött av blodsockersvängningar ska undvika Atkinsdieten. Detsamma beträffar den som har en ökad risk för hjärtsjukdom och har sämre kolesterolvärden. Det beror på att man enligt dieten äter stora mängder fett. Dock har inte det samband i förhållande till den ökade risken kunnat bevisas i tillräckligt hög grad och samtidigt hävdar en del forskare motsatsen, d.v.s. att det inte alls föreligger någon risk.

Den senaste tiden har det t.o.m. visats att det kommit flera positiva rapporter. Men experter rekommenderar likväl att man ska förhålla sig avvaktande till Atkinsdieten ifall man har hjärtsjukdom eller mindre bra kolesterolvärden till dess forskningen pekar åt samma håll och sålunda blivit mer etablerad.

Det finns många fördelar med en lågkolhydratkost. Den fjärde fasen inom dieten innebär till exempel ett levnadssätt med jämvikt mellan näringsintag och motion. Stundtals kan det vara svårt att bli motiverad, och inte sällan bryter människor dieter allt för tidigt.

Atkinsdieten är lämplig för den som inte ser det som en förlust att inte få frossa i pasta och bröd och som uppskattar uppenbara regler. När man väl har vant sig med dieten så brukar suget efter till exempel pasta vara försvunnet. Den som hellre drar ner på kolhydrater kan istället njuta mer av en fet sås eller varför inte en aning vispgrädde.

Atkinsmetoden är också passande för vegetarianer samt veganer. Dessutom erbjuder Atkinsmetoden ett utbud av mat som passar att äta när man är ute och reser och kommer i kontakt med mångahanda snabbmatställen och annorlunda typer av restauranger. På så vis kan Atkinsdieten ses som mycket reglerbar.

Det är just flexibiliteten i dieten som gör den lämpad för massor människor. Klicka nu Den som äter i enlighet med Atkinsdieten kan dessutom vara flexibel mellan faserna och skifta dem sinsemellan. Exempelvis kan en del människor vara i behov av mer tid än andra i induktionsfasen för att nå ketos. Och människor i den sista fasen, den så kallade underhållsfasen, måhända tvingas återfalla till induktionsfasen för att uppge ännu ett exempel.

De många fördelarna med Atkinsdieten

Skälen till att välja en diet enligt Atkinsmetoden är många och bra. Många människor har funnit metodens fördelar och det är för den skull den blivit en av de mest populära lågkolhydratsdieter att följa. Bra sajt Enligt flera pågående undersökningar har inget hittills påvisat några på sikt negativa effekter.

Den som har diabetes kan utan bekymmer äta enligt Atkins. Anledningen till att metoden lämpar sig mycket bra åt diabetiker är för att dieten innebär att en ständig låg nivå av insulin hålls, och det genom att undgå kolhydrater, om inte helt å hållet så till en viss grad.

De främsta skälen till att välja Atkinsdieten är att kroppens fettlagring minskar, suget efter mat minskar och på samma gång behöver man inte oroa sig för att vara med om svältkänslor. Att hålla insulinet lågt genom att begränsa intaget av kolhydrater resulterar i att kroppen inte lagrar lika mycket fett. Att å andra sidan äta rejölt med fett och kolhydratrik kost i kombination ger ett påslag av insulin som innebär att kroppen lättare lagrar fett.

Till dess man börjar närma sig målvikten bör man inte äta mer än 40-60 gram kolhydrater per dag. Ett exempel på kost enligt Atkins är att man äter kött som normalt men byter ut pasta, potatis, ris samt bröd mot sallad alternativt grönsaker. För extra mättnadskänsla ska man addera lite extra sås eller något motsvarande fettrikt. Faktum är att man enligt denna metod äter färre eller max liknande mängd kalorier som intaget av normalkost. Fett och protein medför att man håller sig mätt längre än på kolhydrater.

Det finns enligt Atkinsdieten inget strikt tvång att samtidigt motionera eller träna för att dieten ska få effekt. Förvisso så uppnår man givetvis snabbare resultat genom att samtidigt motionera alternativt träna.

Att börja med Atkinsdieten har flertal likheter med att bli vegetarian. Det må vara en rejäl förändring i början att exkludera ett födoämne. Men efter ett tag så beskriver många människor att det uteslutna födoämnet inte längre är saknat.

Faktum är att förhöjt blodsocker kan medföra illamående hos en person som går på Atkinsdieten. Det uppstår när kroppen efter lång tids uppehåll plötsligt får i sig något mycket sött eller något som innehåller mycket kolhydrater. Men förutom det så mår personer som går på Atkinsdieten överlag utmärkt och gläds över den påtagliga viktnedgången som så många eftersträvar.

Och när väl kroppen blivit avvänd sockersuget så blir det mindre svårt att upprätthålla Atkinsdieten. Är man bara tillräckligt motiverad så kommer Atkinsdieten så småningom uppvisa goda resultat. I jämförelse med andra traditionella lågkolhydratdieter så har det påvisats att metoden enligt Atkins innebär att man snabbare uppnår viktnedgång och att man under längre tid har lättare att hålla vikten.

Flera som provat Atkinsdieten beskriver hur tacksamma de är för det breda tillåtna utbudet av mat, och som flera förknippar med godsaker. Vad sägs om exempelvis ostar, grädde, créme fraiche och majonnäs m.m. Att ha möjlighet att kunna äta mat som är härlig underlättar

Ifall man finner att Atkinsdieten är lämplig och man trivs med den så kan den ge en långvarig stadig vikthållning.

De fyra faserna

Det är en allmän feltolkning att man jämt tvingas hålla ett minimalt lågt intag av kolhydrater när man går på Atkinsdieten. Det är såklart korrekt att man bör inta mer fett, grönsaker och protein, men det finns alltid en mer eller mindre mängd av kolhydrater som är tillåten i enlighet med dieten beroende på var i dietens olika faser man är.

Bra atkinssajt

Det är för den skull viktigt att räkna intaget av kolhydrater för att inte överskrida den tillåtna mängden. Hur mycket kolhydrater som är tillåtet inom dieten beror på hur långt man tagit sig genom de skilda faserna av dieten. Intaget av kolhydrater ökas beroende på vilken fas man befinner sig i. De fyra olika faserna är:

-Induktionsfasen
-Viktminskningsfasen
-Mellanfasen
-Underhållsfasen

I induktionsfasen tillåts man äta maximalt 20 gram kolhydrater om dagen. I viktminskningsfasen tillåts man inta 40-60 gram kolhydrater om dag. Den så kallade mellanfasen är anpasslig på så sätt att man själv reglerar sitt intag av kolhydraterna. Men vanligtvis äter man mer kolhydrater i mellanfasen än i viktminskningsfasen. Det viktiga är att personligen estimera hur mycket kolhydrater kroppen klarar att inta utan att gå upp i vikt.

När man väl har hittat jämviktsläge vad gäller kolhydratintaget så har man uppnått underhållsfasen som är tänkt att vara en fas som ska vara livet ut. Även om tanken är god kan det ske att man ibland ånyo hamnar i gamla mönster med obalanserad vikt. Det är därför inte onormalt att byta mellan de skilda faserna under livets gång.

Få bättre koll på Atkinsmetoden

Robert Coleman Atkins heter personen som lanserade en diet under 1960-talet som fick heta just Atkinsdieten. Den innebär att fet mat och kött är tillåtet så länge kosten i övrigt är fattig på kolhydrater. Att komplettera fett i kosten bidrar till att man kan bibehålla en mer utdragen mättnadskänsla, och en av de främsta fördelarna som beskrivs av personer som provat Atkinsdieten är att man slipper vara omätt medan man går ner i vikt.

Atkinsdieten utgörs av fyra faser: Induktionsfasen, viktminskningsfasen, mellanfasen, samt underhållsfasen. I induktionsfasen ska dieten medföra att kroppen försätts i ketos. Under viktminskningsfasen bör kolhydratintaget ökas med 2 gram per vecka, och denna fas ska löpa till dess att bantaren når ungefär 4 kilo från sin idealvikt.

Vad gäller underhållsfasen är den avsedd att förbli livet ut. Bantaren bör fortsätta äta enligt de vanor den invant sig under de tidigare faserna. Den viktigaste principen för dieten är fortfarande att förbränningen av de livsmedel som intas ska vara så låg som möjligt. Om vikten ånyo ökas kan bantaren börja om från början med induktionsfasen.

I den västerländska dieten finns i huvudsak två felaktigheter enligt Atkins. Människor äter exempelvis för mycket socker, sirap samt mjöl, d.v.s. raffinerade kolhydrater. Atkins noterar också att människor överlag är allt för rädda för mättat fett när det snarare är transfetter som bör undvikas. Mättade fetter finns bl.a. i fett kött, ost, smör och feta mjölkprodukter. Mättat fett har högre smältpunkt än omättat fett, och de vanligaste fetterna är mer eller mindre fasta i rumstemperatur, medan omättade fetter vanligtvis är vätskor i form av feta oljor.

Enligt Atkinsdieten är givetvis kostplanen oerhört betydande men dieten betonar dessutom daglig motion samt intaget av näringstillskott. Det är angeläget att dessutom grönsakerna håller ett lågt kolhydratinnehåll.

Meningen med Atkinsdieten är att den ska reducera intaget av kolhydrater för att få kroppen att ställa om sin förbränning av i huvudsak glukos till förmån för förbränning av kroppsfetter. Det är en procedur som kallas lipolys som tar vid när kroppen uppstår stadiet av ketos, vilket den gör när den gjort slut på överskottet av kolhydrater. Rent konkret innebär det ett metaboliskt tillstånd som uppstår när levern i hög omfattning frisätter ketonkroppar i blodet. Kroppen gör följaktligen av med mer energi för att uppfylla kroppens näringsbehov. I själva verket är ketos en kroppslig skyddsmekanism eftersom den hamnar i ett svälttillstånd. Bra atkinssajt

Att minimera intaget av kolhydrater har effekt på blodsockret. Det är enligt Atkinsdieten viktigt att få i sig mat som bearbetats så lite som möjligt och som har lågt glykemiskt index (GI). Det är p.g.a. vissa livsmedels höga GI-värde som de ej är tillåtna inom Atkinsdieten. Det är ett mått på hur livsmedel påverkar effekten av blodsockervärdet, vilket är ett värde som ligger till grund för skilda kostrekommendationer inom somliga dieter. Det är i huvudsak kolhydraterna i livsmedlet som påverkar GI-värdet. Det innefattar både deras variant samt mängd. Föda som består av rejält med kolhydrater som har högt GI-värde kallas vanligvis för “snabba kolhydrater”, medan de med lågt GI-värde kallas för “långsamma kolhydrater”.

Atkinsmetodens många fördelar

Det är ingen hemlighet att Atkinsdieten är en av världens mest populära dieter. Det beror givetvis på att bantare har uppmärksammat dietens otaliga fördelar.

En av Atkinsmetodens främsta styrka som många har som skäl att över huvud taget påbörja den kolhydratfattiga dieten – är att man får möjlighet att äta hur mycket som helst av den tillåtna kosten utan att behöva tänka på att vara hungrig. Tänk dig en diet som innebär att du kan äta dig riktigt mätt och på samma gång gå ner i vikt. Det är sannerligen en drömdiet för de som letar efter en passande procedur för att rasa i vikt. Atkinsbantarna minskar i huvudsak oerhört mycket i vikt och får lägre blodfetter. Bra tips här

Ur ett långsiktigt perspektiv är det många Atkinsbantare som beskriver att det är enkelt att vara dieten trogen just på grund av att den är så pass tillåtande för varierande kost. Inom Atkinsmetoden behöver man aldrig minska kost som har hög fetthalt vilket innebär att flera populära livsmedel blir tillåtna såsom exempelvis kött, grädde samt ost. Att mycket inom Atkinsdieten är tillåten kost medför att det blir lättare att skifta kosten. På så vis blir det så klart svårare att fuska och inta föda som inte är tillåten.

För människor som tränar mycket är Atkinsmetoden speciellt bra lämpad. En lågkolhydratkost leder nämligen till en reducerad förlust av muskelmassa. Det till skillnad från till exempel en lågfettdiet som innebär att mer muskelmassa försvinner i tempo med viktnedgång. Det faktum att Atkinsdieten innebär att man inte tvingas gå hungrig leder till att den som tränar känner sig piggare, mer motiverad, och upplever i allmänhet ett större energipåslag.

Det är självfallet faktorer som också påverkar sömnen. Goda förutsättningar för träning är i längden mycket gynnsamt för sömnen. Utmattning i kombination med avsaknad av hunger genererar balanserade sömnvanor. Övriga dieter som inte tillåter bantaren att äta sig mätt har istället negativa effekter på sömnen och människors rutiner samt dagliga rytm överlag.

Det har blivit känt inom vetenskapen att en lågkolhydratkost medför förbättrad insulinkänsligheten, ett minskat blodtryck samt minskade insulinnivåer i blodet. Därjämte pekar forskning på att lågkolhydratkost ökar nivåerna av det goda kolesterolet, stabiliserar blodsockret samt förbättrar triglyceridvärdet.

Atkinsdieten har enligt flertal forskarrön blivit godkänt som ett effektivt alternativ i förhållande till klassisk bantning. Dessa slutsatser har kommit att få inflytande på annorlunda sorters behandling av patienter som har övervikt. I flera fall har dessutom Atkinsdieten varit en eftersträvansvärd diet av patienterna själva.

Den som vill känna till mer om Atkinsdieten kan enkelt finna massvis av information på grund av dietens omåttliga populäritet. Det finns en enorm mängd böcker att tillgå för den som är intresserad. Därtill har det fullkomligt exploderat med tips och råd på diverse webbplatser och bloggar.

Permanent behållning av idealvikten i underhållsfasen

Den sista fasen under Atkinsdieten kallas för underhållsfasen, vilken är tänkt att vara ihållande livet ut. Den som är i underhållsfasen ska ha möjlighet att parera eventuella viktsviktningar genom att justera med mer eller mindre kolhydrater i sin föda. Det kräver sinne för precision vilket man förväntas ha utvecklats och lärt sig kontrollera under de föregående faserna.

I underhållsfasen är det viktigt att välja kost med ett lågt GI-värde för att kroppens process av bearbetning ska bli så låg som möjligt. I de föregående faserna hålls ju dock ett helt annat tempo vad beträffar kroppens bearbetning.

Underhållsfasen kräver mycket disciplin. Eftersom livet överlag har sina upp- och nergångar så kan våra förutsättningar för att upprätthålla vår ideala vikt ändras. Exempelvis kan mental ohälsa påverka hur vi tar hand om våra kroppar. Ifall vikten börjar öka igen så har bantaren givetvis möjlighet att börja om med induktionsfasen igen, vilket inte är alldeles sällsynt. Underhållsfasen medför nya kostvanor som de föregående faserna måste lära kroppen att godta.

Flera tror att underhållsfasen begränsar frosseri och njutning av viss mat helt å hållet. Det är inte sant eftersom Atkinsdieten i underhållsfasen genererar utrymme för personer att unna sig godsaker, men självfallet är det på bekostnad av att man ska kunna parera viktsviktningar. Kanontips Faktum är att man redan i de tidigare faserna kan unna sig vissa godsaker som man föredrar, men i underhållsfasen måste man ha lärt sig sin kropps exakta begränsningar för att ha möjlighet att upprätthålla en permanent idealvikt.

Atkins förespråkar också träning som en parallell process för de som är i underhållsfasen.

Den vetenskapliga utvecklingen för Atkinsmetoden

En uppenbar orsak till Atkinsdietens populäritet är att forskningen har uppvisat goda resultat för den. Det vetenskapliga startskottet och den vetenskapliga grunden för Atkinsdieten initierades när dr Robert C. Atkins under 70-talet utformade en kontrollerad kolhydratmetod efter att ha studerat några vetenskapliga artiklar som gav stöd åt en sådan metod. Det visade sig att Atkins inverkan skulle ge upphov till ett enormt intresse hos bantare världen över. En ny bantningstrend började successivt få förankring och allt fler påbörjade Atkinsdieten.

Under den tiden hade en utökad tendens till fetma uppenbarat sig i USA, vilket oroade Atkins. Men han insåg att om man höll sig till regelmässig mathållning och på samma gång inskränkte de raffinerade kolhydraterna så började kroppen förbränna fett istället för kolhydrater. Det fick positiva effekter för viktminskning samt andra förbättringar relaterade till välbefinnande. Klicka här för mer info

En klar styrka med Atkinsdieten som också lockade många bantare att komma igång med den, var att dieten tillät mycket av vad många ansåg vara aptitlig mat. Till skillnad från andra dieter kunde man även fortsättningsvis njuta av mångahanda läckerheter och trots det gå ner i vikt. Vilket givetvis gjorde Atkinsdieten till en drömdiet för frossarna.

Sedan 70-talet har forskare och praktiker av Atkinsmetoden fått nya insikter och mycket av vetenskapen har utvecklats rejält. Den har blivit mer stabil och på så vis blivit lättare att följa. Exempelvis uppmanade dieten under 80-talet att man skulle förtära mycket ägg samt biff men med tiden blev dieten mer tillåtande och öppnare vad gällde viss kost.

På så sätt har Atkinsdieten ständigt varit under progress vilket i sin tur medfört att dieten alltid haft en populär ställning i sammanhang som har haft med hälsa samt föda att göra. Den huvudsakliga och vägledande principen är dock fortfarande att kolhydratintaget i hög grad måste vara kontrollerat. När idealvikten är nådd ska en fortsatt reglering av kolhydratintaget upprätthållas och forskningen har visat att det dagliga intaget på 50 – 80 gram kolhydrater ska hållas för att inte en viktökning ska bli ett faktum återigen.

I dagsläget finns hundratals studier om Atkinsdieten som uppmärksammar positiva resultat av viktminskning samt andra fördelar som är relaterade till hälsan. Det kan exempelvis handla om reducerade risker för hjärtsjukdomar, diabetes, inflammation, högt blodtryck. Därutöver kan dieten medföra minskad fetma hos barn och ungdomar, och forskningen har även visat på indikationer på fördelar i behandlingen av epilepsi

Forskningen bedrivs primärt från dominerande universitet samt institutioner i USA. Flertal experter inom landet bidrar till vetenskapliga underlag inom metabolism, fysiologi samt livsmedelsvetenskap. Det finns ett tydligt intresse av Atkinsdieten världen över på grund av dietens positiva effekter. Ur ett vetenskapligt synsätt får massor människor bekräftelser som på löpande band beträffande Atkinsdietens positiva effekter. Det innebär självklart att Atkinsdieten ökar i populäritet än mer ju bättre det vetenskapliga stödet blir.

Träning samt Atkinsdieten

Hur går Atkinsmetoden och träning ihop egentligen? Ett typiskt missförstånd är att dieten är så energikrävande att det inte finns någon ork kvar åt träning. Men faktum är att Atkinsdieten bidrar till mer ork än vad flera andra dieter beskrivs göra. Visserligen är det allmänt känt att kolhydrater är en bra energikälla i samband med träning, men Atkinsdieten innebär att man i en annan bemärkelse känner sig mer energifylld eftersom man tillåts äta sig mätt. Dock blir fettet ett substitut för kolhydraterna. Somliga menar emellertid att man blir piggare vid träning när man utesluter kolhydrater samt äter mer fett .

Det är hur som helst viktigt att det inte uppstår kraftiga blodsockersvängningar när man följer Atkinsdieten. För den skull är det betydelsefullt att följa dieten noggrant eftersom blodsockersvängningar försämrar träning. En lyckad träning verkar alltså gå hand i hand med en i övrigt god motivation att följa dieten. Länk till mer info

Det är i själva verket personligt huruvida man kan träna lyckat under en kolhydratfattig kost eller inte, men de som äger förutsättningarna kan vänta sig sig en träning som är lönande energimässigt. Dock ska man ha i åtanke att det kan ta lång tid för kroppen att vänja sig gå på fett istället för kolhydrater. Generellt gäller att ju mer otränad man är desto längre tid tar det för kroppen att ställa om sig.

Det har visat sig att just vid styrketräning så är det flera som bygger muskler snabbare med reducerad mängd kolhydrater i kosten samt ökad mängd fett. Det gäller därtill att ha en bra balans mellan intaget av protein respektive intaget av fett. Ett kraftigt ökat intag av naturligt animaliskt fett är att föredra.

Den som äter mindre kolhydrater har potential att erhålla en mycket bra grundkondition. Det har visat sig att människor orkar gå långa sträckor och ofta när de ägnar sig åt Atkinsdieten, och det utan att förse någon extra energi. Det gäller också de som inte motionerat på åtskilliga år. Å andra sidan kräver löpning mer ork vilket är något som kan bli bättre med bättre vana och en mer långtgående process av Atkinsmetoden.

Det är högts personligt när det är passande att ge sig ut på intensivare löprundor. Det verkar som att uthålligheten för de som går på Atkinsdieten blir bättre medan de kortare intensivare inslagen i träningen blir mer påfrestande. Överlag så gäller det att testa sin kropps begränsningar under Atkinsdieten och hitta en god jämvikt i sin träning.

I enlighet med Atkinsdieten är ju alltid ett visst begränsat intag av kolhydrater tillåtet och många menar att det är optimalt att göra det intaget i anslutning till sin träning. Hittar man en bra balans och lär sig när sin kropp är i störst behov av kolhydratintaget så ger det extra ork åt träningen.

Så uppnår du ketos

I levern uppstår det metaboliska tillståndet av ketos, vilket konkret innebär att levern bryter ner fettsyror och på så sätt frisätter stora mängder ketonkroppar i blodet.

En lågkolhydratkost som Atkinsdieten sänker nivåerna av det fettlagrade hormonet insulin, och följaktligen börjar fettlagret i kroppen dra ihop sig. För att produktionen av keton ska komma igång måste mängden av insulin i blodet vara lågt. Ketonproduktionen samt insulinet korrelerar, och ju högre ketonproduktion desto lägre insulin. Mer Atkins här

Det leder mestadels till att man inte är i behov av att äta lika mycket kalorier och således minskar man i vikt. Man gör sig alltså av med mindre kalorier än vad man förbrukar, och det utan att uppleva extrema hungerskänslor. För bättre verkning gäller det att finjustera sin kost, och när man når högst hormonell verkan av sin lågkolhydratkost så uppnås ketos, vilket sker under en period av fasta.

Vid första anblick kan tillståndet av ketos uppfattas som aningen otäck. När hjärnan inte får tillräckligt med socker för att driva de organ som är beroende av socker så bildas istället ketonkroppar p.g.a. ett förhöjt fettintag. Vad som händer i hjärnan är att den efter kortare omställning kan drivas på dessa ketonkroppar. Omställningen kallas att man går in i ketos. Yrsel, irritation samt utmattning är några av de bieffekter som kan uppkomma.

Men ketos är trots allt inte farligt. Den mänskliga kroppen är gjord på så vis att den är anpassad att tåla kortare perioder av både svält och längre perioder av kolhydratbrist.

Man är i ketos så länge man inte får i sig tillräckligt med kolhydrater därför att bland annat hjärnan ska ha möjlighet att nyttja det som primärt drivmedel. Med andra ord innebär ketos att man nästan helt och hållet är driven av fett i kroppen. Naturligtvis förbränns även en viss mängd fett under ketos men då kommer en betydande del av energin från kolhydrater.

Det är inte alltid enkelt att hålla sig kvar i ett läge av ketos. Men däremot behöver man inte vara i konstant ketos för att gå ner i vikt. Tillståndet av ketos är emellertid en bekräftelse på att man under en tid lyckats bra med att hålla sig till Atkinsdieten, men man behöver inte oroa sig för ifall man temporärt råkar lämna tillståndet av ketos.

För att lätt och smidigt mäta ketoner finns det mätare som man kan ha i hemmet. Antingen kan man mäta ketoner via ett stick i fingret men det finns också urinstickor receptfritt på apoteket. Dock är stickmetoden den mest säkra.

När man mäter mängd av ketoner kan resultatet visa sig vara under förväntan – trots att man håller sig till en noga kolhydratkost enligt Atkins. För att få bättre resultat bör man inte bara undfly alla uppenbara kolhydratkällor som exempelvis pasta, ris och potatis. Man ska även hålla koll på vilken mängd protein som intas. Överskottsenergi av för mycket föda av till exempel kött och ägg omvandlas till druvsocker i kroppen. Det kan resultera i att insulinet i kroppen förhöjs och det blir följaktligen tufft att hamna i ketos.

Istället bör man alltså äta sig mätt genom att tillsätta mer fett i kosten. Välj till exempel bort den andra köttbiten under en måltid och tillsätta istället en större klick kryddsmör. Mer fett i kosten åstadkommer nämligen att man känner sig mättare. Det medför även att man äter mindre protein.

Den som har typ 1-diabetes bör dock inte sträva efter att försätta sig i ketos då det är förenat med stora risker som kan vara livshotande. Har man diabetes och höga blodsockernivåer, och på samma gång höga ketonnivåer så har man en osund brist på insulin.