Att välja TA-system

Det är ett stort steg för sin verksamhet att välja TA-system. Det krävs mycket funderingar kring företagets behov och därpå välja rätt system. Naturligtvis finns det ett stort antal faktorer att fundera på inför valet av TA-system. Mer info: https://eufrakt.se

Det är inte bara de tekniska funktionerna som måste vara bestämmande när ett TA-system ska inhandlas. Vem vill ha ett system som ständigt krånglar? På samma vis som man vill att motorn i bilen ska vara pålitlig och bidra till otaliga felfria mil, vill man likaså att sitt TA-system ska vara tillförlitligt. Det är ju enormt relevant att systemet ständigt är tillgängligt samt att det inte ideligen drabbas av driftfel. Om systemet är ur funktion fungerar ju inte det viktigaste, d.v.s. att boka transporter.

Det kan bli oerhört kostsamt och jobbigt ifall verksamhetens transporter blir stående. Det påverkar nämligen i många led. Den som vill vara ordentligt säker på att erhålla ett stabilt och säkert TA-system bör välja ett av de etablerade systemen. Det är en försäkran i sig eftersom de är bra utarbetade och har sannolikt gått igenom omfattande uppdateringar medan systemet existerat på marknaden.

Det som är definitiv avgörande, eller i alla fall ett högst rekommenderat råd, är att välja ett TA-system med så hög ”upptid” som möjligt. Trots att det tycks vara omöjligt med en upptid på 100 % så bör man sträva efter att komma så nära som möjligt. Den procentuella siffran beskriver i vilken omfattning TA-systemets servrar är verksamma. Att fundera på upptiden är extra betydelsefullt om organisationen är omfattande och TA-systemet används av många olika administratörer.

Tänk på att ta fram en beräkning för framtiden innan du väljer TA-system. Volymerna inom verksamheten kan ju mycket väl komma att ändras längre fram i tiden och det måste naturligtvis även TA-systemet vara beredd på. Således måste företaget räkna med vilka behov som måste mötas i nuläget, men likaså i framtiden.

För att ta fram en adekvat behovsanalys bör vissa fundamentala frågor redas ut och analyseras över tid. Hur många transporter kommer registreras? Hur många användare ska vara kopplade till systemet? Ännu fler relevanta frågor är om de vanligaste transportörerna är kopplade till systemet och om det är möjligt att addera transportörer som inte redan finns i systemet.

Den som ändå är osäker i sin beräkning gör rätt i att välja ett grundpaket. Det är angeläget att det är ett paket som lätt och smidigt kan uppgraderas. Det är nämligen både tidsödande och en onödig metod att byta ut TA-system helt och hållet.

Men den som verkligen vet vad verksamheten kräver av ett TA-system, och önskar mer invecklad funktionalitet, ges självfallet möjlighet att göra mer än enbart reservera transporter. Det ultimata är att ringa och prata med leverantörer och granska vilka möjligheter som finns. Det kan exempelvis handla om olika prisfunktioner, övriga aviseringsmöjligheter samt integrationer till e-handelssystem eller affärssystem och mycket mer.

I övrigt är det oerhört positivt om det ingår support för TA-systemet. En god support måste vara snabb och tillförlitlig och ingå i den totala kostnaden för TA-systemet.