Lotterier Hur allting började Del 2 utav 8

• Första noteringar om lotterier att erbjuda till salu

• Det holländska statliga Staatsloterij är det äldsta lotteriet som ännu är.

• När det moderna Lotto föddes.

• Frankrike, 1539-1789

• Det första franska lotteriet, detta ansats var ett misslyckande,

• England, 1566-1826

• Dessa mäklare blev snart de moderna börsmäklarna

• Den engelska statens Lottery fanns från 1694 till 1826.

De första noteringarna om lotterier att offerera biljetter till salu med priser i form av slantar hölls i det 15th århundradet.

Olika orter höll offentliga lotterier att samla in pengar till stadens befästningar samt för att hjälpa de fattiga.

Stadens register Gent, Utrecht, och Brygge tyder på att lotterier kan vara ännu äldre.

En post daterad 9 maj 1445 på L’Ecluse hänvisar till att samla in slantar för att bygga murar och befästningar i staden, med ett lotteri på 4304 biljetter samt totala prissumman på 1737 floriner.

I det 17th århundradet var det ganska standard i Nederländerna att anordna lotterier för att samla in slantar till de fattiga eller för att samla in slantar för alla varianter utav offentliga användningar.

Lotterier visat sej vara mycket populära samt hyllades som en smärtfri form utav beskattning.
Det holländska statliga Staatsloterij är det äldsta lotteriet som ännu finns.

Den första registrerade italienska lotteriet hölls den 9 Januari 1449 i Milano anordnat av Golden Ambrosian republiken för att finansiera kriget mot republiken Venedig.

Det var i Genua som Lotto blev mycket populär.

Folk användes för att investera på namnet på Stora rådets ledamöter, som samtliga drogs av en oförutsedd med fem utav 90 kandidater var sjätte månad.

Denna typ utav spel kallades Lotto eller Semenaiu.

När människorna ville investera oftare än två gånger per år, började de ersätta kandidaternas beteckning med siffror och det moderna Lotto föddes.

Frankrike, 1539-1789

Kung Frans I utav Frankrike upptäckte lotterier under sina kampanjer i Italien samt beslutade att arrangera ett sådant lotteri i sitt imperium för att assistera de statliga finanserna.

Det första franska lotteriet, Loterie Royale, hölls i 1539 samt godkändes med edikt.
Detta försök var ett misslyckande, alldenstund biljetterna var mycket kostsamma samt de sociala klasser som hade råd med dem motsatte sig projektet.

Under de ett par därnäst århundradena förbjöds lotterier i Frankrike eller, i vissa fall, tolererades enbart med begränsningar.

England, 1566-1826

Även om den engelska regerngen troligen främst experimenterat med lotterier samt liknande hasardspel, är det första noterade officiella lotteriet som startades av drottning Elizabeth I, år 1566, och drogs i 1569.

Tack till:
spela bingolotto online
och
spela bingo på nätet
för denna information.

Detta lotteri var för att ackumulera in slantar för “reparation av skatter samt befästa riket samt sådana don. ”
Var biljett ägare vann ett pris, samt det totala värdet utav priserna motsvarade de slantar de satsat.
Priser var i form utav silver plattor och övriga värdefulla råvaror.

Alltså var lotteripengar staten fått in ett räntefritt kredit till regeringen under de tre år som biljetterna såldes.

Under senare år avyttrade regeringen korrekt lott till mäklare, som i sin tur anlitade ombud samt löpare för att sälja dem.

Dessa mäklare blev så småningom de moderna börsmäklare för olika kommersiella satsningar.

De flesta människor hade ej råd med hela kostnaden för en lott, så mäklare skulle sälja värdepapper i en biljett, som resulterade i biljetter som utfärdats med en anteckning som “sextonde” alternativt “tredje kategori. ”

Flera privata lotterier hölls, bland annat för samla in slantar till The Virginia Company of London för att stödja sin bosättningspolitik i Us of america på Jamestown.

Den engelska staten Lottery fanns från 1694 till 1826.

Således fanns detta engelska lotterie i över 250 år, tills regeringen under beständig tryck från oppositionen i parlamentet, förklarade ett slut för lotteriet 1826.

Detta lotteri hölls till åtlöje av modern kommentatorer som “den sista kamp spekulanter om allmän godtrogenhet för folkgunst till sin sista döende lotteri. “

Lotterier Hurdan allt började Del 1 av 8

• Lotterier finns i flera format.

• Arla anekdot
• Kinesiska Handynastin emellan 205 och 187 f. Kr.

• Keltiska “teulel pren” översätts till “kasta trä” samt betyder “att avvika lott”.

• Iliaden av Homer

• Lotteri som anordnades av Augustus Caesar.

Lotterier, Lotto samt Bingo är som vi alla vet en design utav spel som innebära olika typer utav dragningar för tillgängliga ett kostnad eller vinst.

Dessa varianter av dobbel är förbjudna utav somliga regeringar, medan övriga hjälper den till den nivå att de organiserar ett nationellt alternativt statligr lotterie.

Det är standard att finna en viss nivå av avpassning utav lotterier utav regeringar eller som i Sverige vari staten innehar absolut att det ska vara ett statligt monopol med dessutom hörande usla utbetalningar till alla spelande kunder.
.
I början utav 20-talet var de mesta former utav dobbel, inbegripet lotterier samt bingo, olagligt i många länder, däribland USA samt mesta delen utav Europa.
Detta förblev så fram efter andra världskriget.

På 1960-talet började kasinon samt lotterier dyka upp över hela världen som ett fason att generera inkomster utöver skatteintäkter.

Lotterier är i flera typ.

Exempelvis kan priset vara ett fixerad summa i kontanter alternativt gods.
I detta format är det risk för arrangören om ett otillräckligt antal biljetter säljs.

Oftare är det så att att prissumman kommer att vara en fast procentsats utav intäkterna.
En aktuell form utav detta är “50-50” draw vari arrangörerna lovar att priset kommer att vara 50% av intäkterna.

Många nya lotterier tillåter köparna att välja siffrorna på lotten, som resulterar i möjligheten utav flera vinnare.

Köp av lotter kan ej förklaras bara med beslut baserade på förväntade vinster.
Anledningen är att lotter mestadels kostar mer än oddsen att få den förväntade vinsten, så ett förväntat nytta är egentligen att inte inhandla lotter.

Likväl kan lotteri förvärv förklaras av beslut baserade på förväntad vinst med de risker som funnits.

Mer generella modeller baserade på nyttofunktioner definierade på övriga fason än lotteriresultat kan oxå stå för lotteri förvärv.

Förutom lotterivinster, kan lotter och bingobrickor ge sina kund en upplevelse utav gastkramning, förväntan samt att hänge sig åt tanken alternativt en dröm att bliva rika.

Om underhållningsvärdet (eller annat icke-monetärt värde) som erhålls igenom att spela är nog högt för en speciell människa, så kan ett köp utav en lottsedel företräda en avans i den totala nyttan.

I ett sådant fall kan en monetär avbräck uppvägas av den förväntade sammanlagda nyttan utav monetära samt icke-monetära avans, vilket gör köpet till ett rationellt fastställande för den enskilde.

Detta var lite torra information, nu över till lotteri samt bingo historia
Arla historia

De första noterade tecknen på ett lotteri är Keno från den kinesiska Handynastin mellan 205 och 187 f. Kr.

Dessa lotterier tros har bidragit till att bekosta stora statliga projekt som kinesiska muren.

Från den kinesiska “The Book of Songs” (andra årtusendet f. Kr. ) kommer en hänvisning till ett
dobbel som “teckning utav trä”, vilket i sammanhanget verkar förklara lottning.

Från den keltiska eran, Cornish orden “teulel pren” översätts till “kasta trä” samt betyder “att avvika lott”.

Iliaden av Homer hänvisar till lappar som placerats i Agamemnons hjälm för att avgöra vem som skulle kämpa mot Hector.

De första kända europeiska lotterierna hölls under det romerska riket, framförallt som ett nöje vid middagar.

Var gäst skulle få en biljett, och priserna skulle utgör mestadels utav tjusiga don som serviser.
Varje biljettinnehavare skulle vara säker på att vinna något.

Denna art utav lotteri var emellertid inte mer än en fördelning utav gåvor av rika adelsmän under Saturnalian.
De tidigaste uppgifterna om lotters utbjudande till försäljning är det lotteri som anordnades utav romerska kejsaren Augustus Caesar.
Medlen var för reparationer i staden Rom, och vinnarna fick priser i form utav artiklar av annorlunda värde.

Tack till:
spela bingo på gratis
och
spela bingo på nätet
.