Är e cigarett farligt och ska man undvika det?

Vissa intresseorganisationer vill få oss att tro att el-cigaretten är lika riskabel som vanliga cigg men så är inte fallet. Visst finns det vissa ämnen som en el cigg producerar som inte är så bra men de kan inte jämföras med de ämnena hos en vanlig cigarett. Man kan dessutom ifrågasätta korrelationen mellan formaldehyd och e-cigaretter.

Men kan e cigg ändå vara farligt? så måste man inse att det finns en del e-cigarett hälsorisker som inte har med själva innehållet att göra. Att byta el-cigaretter mot vanliga cigaretter är dock en fara Det är dock inte vetenskapligt belagt.

e

Är e cigg farligt på så vis att man kan bli sjuk av cigaretterna?

Många undrar om el-cigaretterna är farliga, det är inte så konstigt de innehåller ju faktiskt det cancerframkallande ämnet formaldehyd. Det finns inga vetenskapliga belägg för detta. Det tycks mer vara så att vissa intresseorganisationer vill att det ska vara så och därför så varnar man för cigaretterna istället för att poängtera fördelar med e cigg som faktiskt är belagda.

Innan man börjar med el cigg så ska man ta reda på e cigaretter fakta. Om man läser om undersökningar som har gjorts så måste man betänka hur de har utförts och vilka resultat man faktiskt kom fram till. Vissa el-cigaretter innehåller nikotin andra inte, det är viktigt att komma ihåg detta. Ångar man utan nikotin finns det inget beroende rapporterat. e cigaretter butik

Genom att ånga minskar bruket av tobaksprodukter bland unga i USA. Det förefaller alltså som om dessa cigaretter leder till mindre rökning. Det är ju bra för ingen e-cigg innehåller alla de skadliga ämnen som en vanlig cigg gör.

Vilka är bäst el cigg eller vanliga tobakscigaretter

inte farligt. E-cigaretter innehåller inga tunga gifter och du blir inte sjuk av dem. Valet tycks därmed vara givet.

E-cigarett är svaret. Sedan så är det förstås alltid trevligt att man inte behöver betala lika mycket för elciggen som man måste för tobaksvarianten. Du spar klöver och mår bättre, kan det bli bättre.