Den svenska marknadens vanligaste medel mot alger


Klicka på bilden för mer info

På den svenska marknaden finns vad som kan liknas vid på tok för många algmedel att välja på. De flesta fungerar på samma sätt; de stöder på ett alternativt annat sätt till att få bort algväxt från någon form av area. Man kan nära nog anföra att det finns lika många metoder för att föreslå gottgörelse med alger som det finns människor som har haft problem med alger.

Ett av de vanligaste hemmakokade algmedlen är en blandning av miljövänligt diskmedel, av typen Yes eller dylikt, och vanligt ljummet vatten. Man tar sedan en skrubba och skrubbar de områden på sitt hus som lider av ett algangrepp. I nio av tio fall brukar detta fungera alldeles bra. Det finns sedan starkare, kemikaliebaserade medel som kan användas. Dessa brukar mestadels kosta allt från 20 kronor per liter ända opp till många hundra kronor per liter. Man kan debattera mycket vad skillnaden på alla dessa medel är när man tittar på relationen kostnad-fördel.

Det finns ett tips på ett bra samt mycket billigt recept på algmedel. Vanligt brukar den endaste substansen i algmedel vara bensaltensid som späs med vatten, detta kallas för bensalkonklorid. Orsaken varför inte många känner till detta beror på att tillverkarna oftast använder ett annat namn för det, som exempelvis kvartär ammoniumförening eller N-Alkybensyldimetylammoniumklorid, vilket för gemene man låter på tok för avancerat för att man skall kunna blanda detta själv. Och det är precis detta som tillverkarna vill klara. Klicka här för mer info

Vad är då bensaltensid?

Bensaltensid kan köpas på flaska i hög koncentration samt sedan blandas ut. En liter 50% bensaltensid kan köpas för under 400 kronor från de flesta butiker som säljer kemiska produkter. Bensaltensiden kan sedan spädas till lägre koncentration för att användas som rengöring.

Om man tittar på de rengöringsmedel som innehåller bensaltensid som finns på marknaden brukar inblandningen av bensaltensid vara runt 8%. Vidare ges instruktioner att man bör blanda ut denna blandning fem gånger, det vill säga 4+1 i proportionerna, således landar den slutliga koncentrationshalten av bensaltensid på 1,6%.

Ett rengöringsmedel med bensalkonklorid med en blandning på 8% kan kosta allt emellan 50 ända opp till 200 kronor per liter. Om man själv blandar kan man således komma undan med en kostnad på inte mer än 13 kronor per liter när det är färdigblandat, om man räknar på vad en liter bensaltensid och man späder det till strax över 30 liter rengöringsmedel. Detta rengöringsmedel kan sedan användas för att bekämpa alger, mögel, mossa samt lavar i alla utrymmen där de kan tänkas växa som duschrum, utrymme under hus samt andra miljöer med dålig dränage.

Man kan till samt med använda bensaltensid som preventiv kemikalie i målarfärg. Man bör då blanda ungefär 2,5 ml 50%-ig bensaltensid per liter målarfärg samt sedan måla som vanligt. Detta skänker ett beskydd mot algangrepp som varar flera år och effektivt sätt kostar väldigt lite, framför allt göromål på somrarna.

Vad man men skall vara försiktig med när man använder bensaltensid, samt alla andra kemikalier för den delen, är att man använder adekvat skyddsutrustning, det vill säga, skyddsglasögon, oömma kläder samt handskar och att man hanterar den med största försiktighet så man inte spiller då det kan få förödande konsekvenser, till och med algmedel kan vara farligt ibland.