Dessa är symtomen för smittats av coronavirus

Vissa kan ha coronavirus utan att de får några symtom. coronavirus har blivit ett nytt ord som alla känner till. Barn som smittas av coronavirus kan smitta vuxna.

Dessutom har det visat sig att djur kan smitta människor. Man måste inte krångla till det. Kanske har din hund corona, om huden pussar dig kan du också få det.

virusskydd

Då är det kört. Så enkelt är det att smitta andra. Många tror att corona och influensa är samma sak.

När vi får influensa symtom vet vi att det kan ha rört sig om några dagars inkubationstid då vi är smittsamma. Inkubationstiden för cononavirus är längre. Det är lätt att smitta även om man vidtag åtgärder.

Har du smittats av coronavirus?

Vissa coronasymtom är kända av oss. Det är relativt vanligt med feber och hosta. Om du har en kombination av dessa två är det ganska rimligt att tro att du kan ha smittats. Rekommendationen är då att man stannar hemma.

Man kan ledas att tro att man har influensa. Det är vanligt med huvudverk. Man kan också bli trött. Vid andningsbesvär måste du söka hjälp. Vänta inte för länge.

Ingen reagerar lika på coronavirus

Ingen coronavirus reaktion är den andra lik. Viruset kan även göra så att man tappar luktsinnet, det har man sett i USA. Så verkar det inte vara i Sverige.

Man vet inte hur man kommer att reagera när man smittas av det nya viruset. Vissa blir svårt sjuka medan andra bara får lättare symtom.

Behöver du testa dig?

Kanske är det dags, särskilt om du har flera symtom samtidigt? Testar du dig så kan du kanske få cononavirus bekräftat och vidta rätt åtgärder. Vårdpersonalen talar om för dig vad du behöver göra.

Det beror på hur din levnadssituation ser ut. Man kan vara hemma. Sedan är allt åter till det normala.

Om du är smittad så är vila och vätska det som behövs. C-vitamin är bra hjälp för vårt immunförsvar. Den som är smittad kan öka den dagliga dosen av C-vitamin.

Befolkningen i USA äter 15 ml kolloidalt silver två gånger om dagen. handtvål Man kan köpa det i Sverige också.

Man kan spraya kolloidalt silver på livsmedel. Viruset dör då. IONplus och Holistic säljer bäst.