Exercera valpar att bliva rumsrena Del 1

Att träna en valp att göra sina behov utanför ditt hus kallas (av mig i brist på bättre ord) för potträning i detta inlägg, men vad det handlar om är att få valpen rumsren. Mer info: Finns här.

Nycklarna till framgångsrik potträning utav valpar är struktur, schema och vaksamhet och med en mycket stor dos tålamod.

Jyckar är varelser som av vana kommer att följa vad vi presenterar för dem hurdan jorden bör vara samt detta skall vi utnyttja i det följande.

Valpar är instinktivt rena kreatur och om vi håller deras bo fräscht lär de sig snabbt hur man kan fixa sina behov själva.

Anatomi
Med anatomi avser vi valpens tillsyn både i samt utanför huset.

Det snabbaste sättet att exercera en puppy är att lära upp valpen framgångsrikt igenom att avstyra vad vi kallar ”olyckor”.

Genom att ta kontroll över valpens schema kan vi fort se hurdan vi kan elimenera och avgöra var samt när vi önskar att valpen skall uträtta sina behov.

Det finns fyra sätt som hjälper dig att skapa den rätta strukturen för en hundvalp.

• Ett koppel
• En låda
• En valphage
• Ett cirka 3 meters koppel.

Med hjälp av ett koppel

När ni är ute skall en hundvalp alltid vara i hundkoppel samt alltid kunna siktas utav dess ägare.

Det största misstaget som en nybliven innehavare kan göra är att bevilja sin puppy springa runt i huset ledigt, detta inbjuder till olyckor att hända när de är ur ägarens anblick.

Föregripande är den viktigaste faktorn för en framgångsrik exercis.

När valpen ej kan övervakas så borde den vara i sin valphage.

Därjämte bör en hundvalp ej lämnas utan uppsikt utanför hemmet.

Det finns alltför många don valpen kan hitta på samt du vill ej komma hushåll till uppgrävda växter, och sönderuggade trädgårdsmöbler.

Med hjälp av en låda för potträning

En puppy önskar instinktivt att hålla det fräscht omkring sig och skulle föredra att hålla det ifrån där hon slaggar samt äter.

Det är på grund av detta en låda är ett sådant värdefullt träningsredskap för valpar.

När vi förstår detta starka anledning kan använda lådan för att förhindra olyckor samt använda den för att anpassa valpens ”toaschema”.

Använda en valphage för att träna en valp

En valphage är ett bäst sätt att hålla kontroll på valpen samma tid låta honom träna.

Valphagar finns i en antal annorlunda höjder och utföranden både för inom- och utomhusbruk alternativt om de är utav metalloch rostskyddade för både och.

Valphagar utgör oftast av annorlunda moduler som möjliggör simpel anpassning av dimension samt konfiguration och skall ge bärbarhet.

Det är genomförbart att inhandla två och sätta ihop dem för att göra en ännu flesta hage.

Om en puppy behöver lämnas ensam mer än 3 till 4 timmar sedan övningar är det mycket bättre att lämna valpen i en valphage än i en sluten låda.

Om valpen är för ung ska vi inte vill avgå valpen under en längre period än de kan hålla sin blåsa.
I valphagen kan du placera valpens låda eller en binge, leksaker och vatten om man ska lämna för en längre tid.

Räkna med att man kommer att har olyckor i valphagen så det är allra bäst att inneha en valphage med helt plastgolv så att ej mattor eller golv under blir förstörda.
Skäll ej på valpen när det sker sådana små olyckor.

Skolning av en hundvalp att göra sina behov med en 3 meters rep.

Om man har ett särskilt area som du önskar att din hundvalp ska klara sina behov kan man använda en 3 meters lina för att hålla valpen i området vari det är tänkt att den ska klara sina behov.

Ta ut din valp till det utsedda pottaområdet i hundkoppel samt fäst den efter till 3 meters linan.

Låt valpen lukta runt samt studera området.

Det är bäst att om du främst innehar doftat området med valpens urin alternativt efterlämning.
Man kan ta ut en smutsig tidning eller dess spillning för att assistera honom att få idén att det är där den skall gå.

Om man kreerar denna vana arla du kommer att ha tränat din puppy att ta vägen till en speciell plats samt den kommer mer än sannolikt att fortsätta att gå till denna plats när den mognar även utan lina.

Även på pottområdet skall man starta ge din hund ett befallning som “gå på pottan”, “Gör ditt nu”, “Skynda på”, eller som snabbkommando man vill begagna.

Detta kommer antagligen till hands senare när man ska att få din jycke att förfärdiga på befallning.
När valpen gör klart upprepar man kommandot samt efter ge den mycket av beröm.

Du ska ge din hundvalp åtminstone 15 minuter att slutföra sina behov.

Som man kanske noterat så ska en bäst valphage vara stabill samt ha ett golv helt av plast.

Man hittar två med utmärkt kvalite till bra priser på www.allt-fraktfritt.com

Detta var första delen i en kortare serie av kommentar, läs gärna vidare…….