Exercera valpar att bliva rumsrena Del 1

Att exercera en puppy att göra sina behov utanför ditt hus kallas (av jag i brist på bättre ord) för potträning i detta inlägg, men vad det handlar om är att få valpen rumsren. Mer info: Finns här.

Nycklarna till framgångsrik potträning av valpar är struktur, agenda och vaksamhet samt med en mycket stor portion tålamod.

Hundar är varelser som utav bruk kommer att följa vad vi presenterar för dem hur världen bör vara samt detta ska vi begagna i det följande.

Valpar är instinktivt rena djur samt om vi stå sig deras hem rent lär de sig snabbt hur man kan fixa sina behov själva.

Struktur
Med anatomi menar vi valpens kontroll både i och utanför huset.

Det snabbaste sättet att exercera en puppy är att bilda upp valpen framgångsrikt genom att avstyra vad vi kallar ”olyckor”.

Genom att ta kontroll över valpens schema kan vi snabbt se hurdan vi kan elimenera och avgöra var och när vi önskar att valpen ska bestyra sina behov.

Det finns fyra sätt som stöder dej att skapa den rätta strukturen för en valp.

• Ett hundkoppel
• En låda
• En valphage
• Ett omkring 3 meters koppel.

Med assistans utav ett hundkoppel

När ni är ute ska en valp alltid vara i koppel och alltid kunna siktas utav dess ägare.

Det största misstaget som en nybliven innehavare kan göra är att bevilja sin puppy springa runt i huset ledigt, detta inbjuder till olyckor att hända när de är ur ägarens åsyn.

Förebyggande är den viktigaste faktorn för en framgångsrik träning.

När valpen inte kan övervakas så borde den vara i sin valphage.

Dessutom ska en hundvalp ej lämnas utan koll utanför hemmet.

Det är alltför flera don valpen kan hitta på och man önskar ej anlända hushåll till uppgrävda växter, samt sönderuggade trädgårdsmöbler.

Med assistans av en låda för potträning

En valp vill instinktivt att hålla det rent omkring sej samt skulle preferens att hålla det ifrån vari hon sover samt äter.

Det är därför en låda är ett sådant värdefullt träningsredskap för valpar.

När vi begriper detta starka anledning kan begagna lådan för att avstyra olyckor och begagna den för att forma valpens ”toaschema”.

Använda en valphage för att exercera en hundvalp

En valphage är ett bäst sätt att hålla kontroll på valpen samma tid låta honom exercera.

Valphagar finns i en antal olika höjder och utföranden både för inom- och utomhusbruk eller om de är av metalloch rostskyddade för både och.

Valphagar utgör oftast utav annorlunda moduler som möjliggör lätt anpassning av storlek samt konfiguration samt ska ge bärbarhet.

Det är genomförbart att köpa ett par och sammansätta dem för att göra en ännu mesta hage.

Om en hundvalp behöver lämnas allen mer än 3 till 4 timmar efter övningar är det mycket bättre att lämna valpen i en valphage än i en dold låda.

Om valpen är för juvenil ska vi ej vill lämna valpen under en längre period än de kan hålla sin blåsa.
I valphagen kan man placera valpens låda alternativt en säng, leksaker samt vatten om man ska lämna för en längre tid.

Räkna med att du kommer att ha olyckor i valphagen så det är allra bäst att inneha en valphage med helt plastgolv så att ej mattor eller golv under blir förstörda.
Skäll ej på valpen när det händer sådana små olyckor.

Utbildning av en hundvalp att göra sina behov med en 3 meters rep.

Om du har ett särskilt område som man vill att din valp skall fixa sina behov kan du begagna en 3 meters lina för att hålla valpen i området där det är tänkt att den ska fixa sina behov.

Ta ut din puppy till det utsedda pottaområdet i koppel och fäst den efter att till 3 meters linan.

Låt valpen nosa runt samt studera området.

Det är bra att om du främst har doftat området med valpens urin alternativt avföring.
Du kan ta ut en smutsig avis alternativt dess avföring för att assist honom att få idén att det är där den ska ta vägen.

Om du skapar denna bruk tidigt du kommer att ha tränat din hundvalp att gå till en speciell plats samt den kommer mer än antagligen att fortsätta att gå till denna plats när den mognar även utan lina.

Också på pottområdet bör du börja ge din jycke ett befallning som “gå på pottan”, “Gör ditt nu”, “Skynda på”, eller vilket snabbkommando man vill begagna.

Detta kommer antagligen till hands senare när du ska att få din jycke att göra klar på kommando.
När valpen tillverkar färdigt upprepar man kommandot samt efter att ge den mycket utav beröm.

Man skall ge din valp minst 15 minuter att avsluta sina behov.

Som man antagligen noterat så ska en bra valphage vara stabill samt har ett golv totalt utav plast.

Man hittar två med mycket bra kvalite till bäst priser på www.allt-fraktfritt.com

Detta var första delen i en kortare följd utav kommentar, läs helst vidare…….