Funktioner i ett TA-system

Vilka funktioner bör helst ingå i ett TA-system? Svaret är att det beror på vad din verksamhet kräver. Annorlunda verksamheter har olika dagliga förfaringssätt och det är betydelsefullt att reflektera över vilka delar som måste effektiviseras. Men det finns självklart en del grundfunktioner som de allra flesta TA-system erbjuder. De två definitivt främsta är självfallet att administrera transporter samt boka transporter. Utifrån dessa grundfunktioner är det sedan möjligt att välja till ännu fler lämpliga funktioner för verksamheten. Här finns mer info: eufrakt.se

Men det fundamentala med ett TA-system är ändå att beställa transporter. Rent praktiskt går det till på så sätt att man matar in det kundnummer för gällande transportör för att göra en bokning. Systemet förmedlar därefter transportörerna vem som står bakom beställningen. Gränssnittet i systemet är oftast väldigt enkelt, och det är likaså möjligt att boka in fler än en transportör.

TA-systemet assisterar användaren att hålla koll på exempelvis vissa vikter gällande ett visst kollislag. Skulle inkorrekt upplysning fyllas i så hjälper systemet att ändra så man håller sig inom tillåtna gränser. Faktum är att den här funktionen är ett väldigt starkt skäl för att införskaffa ett TA-system till sin rörelse.

Utan ett TA-system så kan det onekligen bli fel på grund av mänskliga faktorer. Transportörer kräver nämligen stundvis straffavgifter. Felbokningar kan med andra ord bli dyra, vilket på sikt kan fördärva en verksamhets ekonomi rejält. Inte nog så brukar transportörer kräva ekonomiskt tillägg för till exempel telefonbokning eller annan manuell beställning.

I ett TA-system finns det potential att åstadkomma dina transportbokningar smidigare till skillnad från vanliga bokningsportaler. Till exempel kan man använda sig av vissa mallar, adressböcker samt en rad övriga inställningar. Det medför självfallet att stora mängder manuellt arbete elimineras. De mer avancerade systemen möjliggör även hantering av olika behörigheter. I ett större bolag kanske alla inte ges samma behörighet att utföra vissa åtgärder.

TA-systemet ser dessutom till att samtliga dokument som hanteras är i rätt standard och i ett format som godkänns av transportörer. Det kan till exempel handla om adressetiketter och fraktsedlar. Det man måste beakta är att somliga system debiterar extra för att skriva ut dokumenten mer än en gång.

Att följa upp dina transportflöden med assistans av TA-systemet är en okomplicerad sak tack vare all lagrad information som systemet hanterar. Bland annat finns det möjlighet att bläddra i historik ifall det skulle uppstå oklarheter kring vad som blivit skickat för olika transporter. Håll koll på när och var din transport levereras. TA-systemet visar jämt den senaste statusen i systemet. Transportören har nämligen möjlighet att hålla systemet uppdaterat om sändningen.

Med lätthet kan den tillgängliga informationen dessutom sammaställas till behjälplig statistik för verksamheten. Det är verkligen ett perfekt sätt för att förbättra arbetet med transporter och givetvis även ett fantastiskt sätt för att spara pengar. Fullkomlig koll och översyn med andra ord.

Notiser om transporter kan ställas in så de sänds genom antingen e-post alternativt sms. Att använda dessa typer av aviseringar är ett utmärkt sätt att delge en mottagare av en sändning. Det brukar vara möjligt att flexibelt utforma sina aviseringar.