Lotterier Hur allting började Del 2 utav 8

• Första noteringar om lotterier att erbjuda till salu

• Det holländska statliga Staatsloterij är det äldsta lotteriet som ännu är.

• När det moderna Lotto föddes.

• Frankrike, 1539-1789

• Det första franska lotteriet, detta ansats var ett misslyckande,

• England, 1566-1826

• Dessa mäklare blev snart de moderna börsmäklarna

• Den engelska statens Lottery fanns från 1694 till 1826.

De första noteringarna om lotterier att offerera biljetter till salu med priser i form av slantar hölls i det 15th århundradet.

Olika orter höll offentliga lotterier att samla in pengar till stadens befästningar samt för att hjälpa de fattiga.

Stadens register Gent, Utrecht, och Brygge tyder på att lotterier kan vara ännu äldre.

En post daterad 9 maj 1445 på L’Ecluse hänvisar till att samla in slantar för att bygga murar och befästningar i staden, med ett lotteri på 4304 biljetter samt totala prissumman på 1737 floriner.

I det 17th århundradet var det ganska standard i Nederländerna att anordna lotterier för att samla in slantar till de fattiga eller för att samla in slantar för alla varianter utav offentliga användningar.

Lotterier visat sej vara mycket populära samt hyllades som en smärtfri form utav beskattning.
Det holländska statliga Staatsloterij är det äldsta lotteriet som ännu finns.

Den första registrerade italienska lotteriet hölls den 9 Januari 1449 i Milano anordnat av Golden Ambrosian republiken för att finansiera kriget mot republiken Venedig.

Det var i Genua som Lotto blev mycket populär.

Folk användes för att investera på namnet på Stora rådets ledamöter, som samtliga drogs av en oförutsedd med fem utav 90 kandidater var sjätte månad.

Denna typ utav spel kallades Lotto eller Semenaiu.

När människorna ville investera oftare än två gånger per år, började de ersätta kandidaternas beteckning med siffror och det moderna Lotto föddes.

Frankrike, 1539-1789

Kung Frans I utav Frankrike upptäckte lotterier under sina kampanjer i Italien samt beslutade att arrangera ett sådant lotteri i sitt imperium för att assistera de statliga finanserna.

Det första franska lotteriet, Loterie Royale, hölls i 1539 samt godkändes med edikt.
Detta försök var ett misslyckande, alldenstund biljetterna var mycket kostsamma samt de sociala klasser som hade råd med dem motsatte sig projektet.

Under de ett par därnäst århundradena förbjöds lotterier i Frankrike eller, i vissa fall, tolererades enbart med begränsningar.

England, 1566-1826

Även om den engelska regerngen troligen främst experimenterat med lotterier samt liknande hasardspel, är det första noterade officiella lotteriet som startades av drottning Elizabeth I, år 1566, och drogs i 1569.

Tack till:
spela bingolotto online
och
spela bingo på nätet
för denna information.

Detta lotteri var för att ackumulera in slantar för “reparation av skatter samt befästa riket samt sådana don. ”
Var biljett ägare vann ett pris, samt det totala värdet utav priserna motsvarade de slantar de satsat.
Priser var i form utav silver plattor och övriga värdefulla råvaror.

Alltså var lotteripengar staten fått in ett räntefritt kredit till regeringen under de tre år som biljetterna såldes.

Under senare år avyttrade regeringen korrekt lott till mäklare, som i sin tur anlitade ombud samt löpare för att sälja dem.

Dessa mäklare blev så småningom de moderna börsmäklare för olika kommersiella satsningar.

De flesta människor hade ej råd med hela kostnaden för en lott, så mäklare skulle sälja värdepapper i en biljett, som resulterade i biljetter som utfärdats med en anteckning som “sextonde” alternativt “tredje kategori. ”

Flera privata lotterier hölls, bland annat för samla in slantar till The Virginia Company of London för att stödja sin bosättningspolitik i Us of america på Jamestown.

Den engelska staten Lottery fanns från 1694 till 1826.

Således fanns detta engelska lotterie i över 250 år, tills regeringen under beständig tryck från oppositionen i parlamentet, förklarade ett slut för lotteriet 1826.

Detta lotteri hölls till åtlöje av modern kommentatorer som “den sista kamp spekulanter om allmän godtrogenhet för folkgunst till sin sista döende lotteri. “