Vad är ett TA-system?

För att få möjlighet att behandla sändningar och transportörer från ett och samma ställe så krävs ett TA-system. En av de definitivt främsta fördelarna med ett TA-system är att administratörer med enkelhet kan följa upp transporter och administrera kundnummer, adresser med mera. Det är med andra ord ett komplett system som underlättar arbete på många olika områden. Ett TA-system är följaktligen ett mer avancerat instrument än exempelvis en generell bokningsportal. Hela arbetssättet kring ditt företags transporter blir förbättrat.

Beroende på ditt företags nisch eller verksamhetens rutiner så finns alltid möjligheten att få ett skräddarsytt TA-system. Olika företags behov varierar och det är relevant att varje system uppfyller dessa samt förenklar företagets dagliga rutiner. Det finns mängder av annorlunda tänkbara verksamheter som kan behöva ett TA-system. Allt från småföretagare som driver e-handel till stora väletablerade industrier.

Självfallet kan man tänka sig att de större industrierna kräver mer avancerade system. Det finns också standardiserade TA-system som inte är lika dyra, och möjligen är tillräckliga för den mindre verksamheten. Att verksamheten är liten är emellertid ingen garanti för att ett skräddarsytt system mycket väl kan behövas.

Det finns 2 skilda förutsättningar för att klara av att hantera ett TA-system. Antingen loggar du in i systemet direkt via webben, alternativt så installerar du ditt TA-system direkt på datorn. Det sistnämnda alternativet kräver självfallet likaså uppkoppling mot webben. Fördelen med att logga in direkt i systemet är att det kan nås från vilken dator som helst. Därtill får du automatiskt access till den senaste uppdaterade versionen. Om systemet istället är installerat lokalt på datorn tvingas man i de flesta fallen personligen hålla ordning på uppdateringarna.

Problemet för flertal verksamheter är att onödig tid ödslas åt extra jobb. För att optimera en verksamhets åtaganden krävs vissa praktiska åtgärder. Det handlar om att inse att tid är pengar, och ökade intäkter är givetvis ett mål som samtliga företag måste sträva efter. Att verksamheten måste vara vinstdrivande är ju själva grundtanken.

Det är flera som inte ordentligt har koll på hur mycket tid som faktiskt går åt till att sända mail, ringa transportörer eller på något övrigt vis kontakta transportören. Därnäst är det inte enbart själva upprätthållandet av kontakten som är tidskrävande. Det är dessutom viktigt att hålla uppsikt så hela transporten blir korrekt. Exempelvis kan det handla om att hålla koll gällande papper och skriva ut fraktetiketter.

Felsökning är också något som man bör kalkyrera med som tidsödande. En eventuell felsökning underlättas dessutom inte i frånvaro av ett TA-system med tanke på att det blir svårare att känna till om vad som händer med din transport från tillfället då din transportör hämtar paketet. Länk till mer info följer: ‘https://bratasystem.se

När insikten väl slår till om hur tiden rinner bort kan det vara aktuellt med ett TA-system. De nämnda detaljerna är bara ett fåtal om förfaringssättet och de eventuella hinder som kan uppkomma runt en frakt. För den som verkligen önskar effektivisera sin verksamhet är ett TA-system ett måste. Ett första kliv är att göra en behovsanalys och bringa klarhet i vilka delar av verksamheten som bör effektiviseras.