Postnords politik orsakar skada för småföretag och landsbygdsinvånare

Det är en djupt rotad tradition i Sverige att betrakta postservice som en grundläggande rättighet, tillgänglig för varje individ var de än befinner sig i landet.

Därför är det med stor besvikelse vi noterar att Postnord, som har monopol på spårbara småförsändelser genom varubrev, har beslutat på ett sätt som negativt påverkar småföretag och kunder i mindre stadsområden.

Misslyckandet med Postnords varubrev.

Det har nyligen fattats ett beslut av Postnord att inskränka inlämningen av varubrev till postkontor som endast finns i städer.

mögelsanering
Det här fotot är en annons.Klicka på bilden för att genomföra din beställning.

Detta innebär att företag som säljer lätta och små varor nu tvingas använda sig av dyrare paketfrakt för att kunna erbjuda spårbarhet till sina kunder.

Beslutet leder till högre kostnader inte enbart för företagen men även för kunderna.

Frågan är inte enbart en om eskalerande kostnader.

Det står om den viktiga principen att alla individer bör ha samma möjligheter till postservice.

Glesbygden, som redan utmanas av olika servicegap, blir än en gång negligerad.

Detta innebär en betydande motgång för småföretag som är beroende av kostnadseffektiva och spårbara leveranser.

De måste nu välja mellan att själva stå för de ökade kostnaderna eller att överföra dem på sina kunder.

Båda dessa vägar är ohållbara i längden och riskerar att försvaga konkurrenskraften hos svenska företag.

Detta är även en fråga om likabehandling.

Eftersom Postnord ägs av den svenska staten bör de agera för allmänhetens bästa.

Det strider mot denna princip att försvåra tillgången till grundläggande posttjänster för en betydande del av befolkningen.

Alla områden i Sverige bör ges lika chanser till handel och kommunikation.

Det är förvånande att Postnord redan har paketutlämningsställen som skulle kunna sköta varubrev, om de bara fick de nödvändiga instruktionerna.