Hemmaframställning av vin

Med tiden har förutsättningarna för hemmabryggning av vin blivit bättre tack vare att vinsatser och utrustning blivit bättre. Den som önskar framställa smakligt vin utan att behöva fundera på vilka specifika ingredienser som krävs kan med fördel handla färdiga vinsatser. Det finns en hel uppsjö av vinsatser på marknaden och antalet växer. Gert Strand AB är en etablerad återförsäljare av produkter som har med vinframställning att göra. Företaget säljer varierande vinsatser med varierande smakuppsättningar.

Följer man bara noggrant de instruktioner som medföljer vinsatserna så är det svårt att misslyckas med sitt vin. Men den som är lite mer rutinerad och har bryggt vin själv dessförinnan kan experimentera lite mer. Att producera vin på egna bär och frukter brukar vara någonting som flera föredrar trots att riktigt vin minsann måste innefatta vindruvor i enlighet med EUs definitioner.

Bär kan plockas långt innan de ska användas. Se bara till att förvara de dunkelt och kyligt. Som ett första led i vinprocessen så ska bärsaften pressas ur och blandas med förslagsvis 10 liter vatten. Det är enormt betydelsefullt att vattnet är ordentligt fräscht. Gert Strand AB säljer aktivt kol som är ypperligt åt att förädla vatten. Det är effektivt att filtrera vattnet genom granulerat aktivt kol eller att nyttja pulverkol för att slamma upp det. Reningen ska äga rum i rumstemperatur. Kolets kvalitet avgör rengöringsförmågan. Några av dessa kvalitetsaspekter är kolets porstruktur och dess area i kvadratmeter per gram.

När bären är pressade har det bildats en vinmust som ska föras över till en jäshink i en process som kallas förjäsning. Den ska ha ett vattenlås med placering vid gummit på hinklocket. Det brukar nämligen bildas skum de första dagarna av jäsningen och om hinken inte är tillräckligt stor så kommer mäsk pysa ut via vattenlåset.

Efter förjäsningen ska vinet tappas om. För det krävs en rymligare jäshink, och för att förenkla tappningen från en hink till en annan så är det en bra idé att nyttja en så kallad sughävert. En annan viktig utrustning är en oechslemätare som används för att mäta upp sockerhalten i musten. Ett mätglas som rymmer 100 ml, stort nog att oechslemätaren ryms, är ett utmärkt instrument som underlättar bryggningen.

När man mäter med hjälp av oechslemätaren bör man beakta att det inte enbart är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Det beror på att varierande bär och frukter innehåller skilda mängder extraktämnen som påverkar utslaget.

Glöm inte att ta prover av vinet under hela processens gång. Det är nödvändigt för att manövrera bryggningen åt rätt håll. Mät upp ca tre deciliter vin i ett litermått och ta sedan mätglaset till hjälp och fyll upp 100 ml för att sedan sänka ned oechslemätaren och läsa av värdet. Gå till Heta produkter!

Det är värt för ordningens samt processens skull att noggrant importera mätuppgifter i en precis bryggjournal. Genom att följa utvecklingen på det sättet så reducerar man risken avsevärt att i slutändan bli snopen över vinets smak. Var ingående med att även smaka av vinet och låt det ge smak länge i munnen.

I jäskärlet får vinet stå i omkring 2-4 veckor, beroende på vilken jäst som använts m.m. En del tappar om vinet och filtrerar det ytterligare en gång när jäsningen är klar.