Essentiell utrustning för hemmaframställning av vin – hävert och oechslevikten

I boken Hemmaframställning av Vin som är skriven av Kjeld Erlandsen så ges massor goda förslag. Bland annat finns det utförligt beskrivet om viss essentiell utrustning. För den oinvigde kan det naturligtvis vara bra att ha koll på vissa specifika attiraljer som krävs. Speciellt är det på sin plats att uppmärksamma hävert och oechslevikten.

För att underlätta omtappning av vin så är en hävert behjälpligt. En hävert utgörs av ett par rör, en slang tillsammans med tillhörande slangklämma, därför att ha möjlighet att stänga slangen. Med hjälp av ett plastmunstycke kan rören skjutas in i varandra och blir anpassningsbar för samtliga jäskärl och storlekar. Det yttersta röret har en plastknopp drygt 5 cm hög som innebär att bottensatsen stannar kvar i jäskärlet vid avtappning.

Häverten ska föras ned ¾ i vinet och därnäst ska jäskärlet försiktigt lutas innan häverten sänks ner helt å hållet.

Det är betydelsefullt att varje gång göra rent häverten efter bruk. Rester av vin kan nämligen lätt härskna och kan medföra risk att smitta vinet med bakterier. Besök Plasthinkar och jäshinkar

Emellanåt händer det att plastslangarna veckas men de kan rätas ut igen om de placeras i 70 grader hett vatten. Därpå kan veck rätas ut med hjälp av fingrarna.

En del kanske inte anser att vissa mätinstrument är nödvändigt för bryggningen men seriösa och erfarna vinbryggare är noggranna med att de finns till hands. Ett typiskt sådant mätinstrument är Nödvändig utrustning för hemmaframställning av vin – hävert och oechslevikten. Det är en flytvikt som används för att räkna ut mängd socker samt extraktinnehåll i vinet. Extraktet är det som inte jäser bort utan som utgör smakämnen och bidrar med färg och fyllighet. Man sänker ner oechslevikten i ett mätglas med vin och får flyta fritt utan att ha kontakt med botten.

Även ett mätglas är således nödvändigt och ska vara tillräckligt stort så att oechslemätaren får plats. En tillräcklig volym på mätglas brukar vara 100 ml. Det är betydelsefullt att ha i åtanke att det inte alltid är sockerhalten som genererar utslag på flytvikten. Olika frukter samt bär består av varierande mängder extraktämnen som ju kan skifta utslaget.